بهداشت ، ایمنی و محیط زیست آمل ( AMOL HSE )

رتبه اول جشنواره وبلاگ نویسی سلامت - 1388

← صفحه بعد صفحه قبل →
World Day for Safety and Health at Work 2017
ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦ 

 

OPTIMIZE THE COLLECTION AND USE OF OSH DATA

A contribution to the implementation of Sustainable Development Goal 8

The ILO’s campaign for the 2017 World Day for Safety and Health at Work focuses on the critical need for countries to improve their capacity to collect and utilize reliable occupational safety and health (OSH) data.

The United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development adopted on September 25, 2015 encompasses a global plan of action with specific targets to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. With its adoption, the capacity to collect and utilize reliable OSH data has also become indispensable for countries to fulfil their commitment to implement and report on some of the agenda’s 17 sustainable development goals and their targets.

Sustainable Development Goal 8, in particular, provides for the promotion of “inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all” and its Target 8.8 focuses on the “protection of labour rights and promotion of safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment.” For Target 8.8 countries are asked to report on the following indicator: “Frequency rates of fatal and non-fatal occupational injuries, by sex and migrant status”.

Multiple ILO OSH conventions also require ratifying member States to establish mechanisms to collect and utilize reliable OSH data for prevention purposes. These ILO instruments recognize that the collection and utilization of reliable OSH data are indispensable for the detection of new hazards and emerging risks, the identification of hazardous sectors, the development of preventive measures, as well as the implementation of policies, systems and programmes at international, national and enterprise levels. OSH data provide the basis for setting priorities and measuring progress.

To support member States in the improvement of their capacity to collect and utilize reliable OSH data, the ILO produced a Toolbox  with relevant resources and a set of fact sheets 

The ILO welcomes the opportunity to work with member States, social partners and other interested parties to face this OSH data challenge and meet their commitment on the implementation of the objectives of the 2030 Sustainable Development Agenda and their obligations under ILO conventions.

کلمات کلیدی: خبر ، ایمنی ، بهداشت حرفه ای
 
← صفحه بعد صفحه قبل →
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای 2017
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٦ 

 

 

 

کمپین سازمان بین المللی کار برای روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای  2017 بر روی نیاز حیاتی کشورها جهت بهبود ظرفیت شان در زمینه گردآوری و بهره گیری داده های ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل اعتماد ، تمرکز دارد.

 دستور کار 2030 سازمان ملل متحد در خصوص توسعه پایدار که در تاریخ 25 سپتامبر 2015 به تصویب رسید شامل برنامه جهانی اقدام با اهداف خاص برای پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین، و حصول اطمینان از رفاه برای همه است. با تصویب آن، ظرفیت جمع آوری و استفاده از داده های ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل اعتماد نیز برای کشورها به یک نیاز ضروری تبدیل شده تا تعهد خود را در زمینه پیاده سازی و انتشار برخی از 17 هدف دستور کار توسعه پایدار و مقاصد آن انجام دهند.

هدف هشتم توسعه پایدار ، به ویژه، زمینه را برای ترویج "رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه" فراهم می کند و هدف 8.8 آن بر روی "حمایت از حقوق کارگران و ارتقاء محیط های کاری امن و ایمن برای همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجران و افراد شاغل در مشاغل مخاطره آمیز  " تمرکز دارد. برای هدف 8.8 از کشورها گزارش شاخصهای  زیر مطالبه خواهد شد:" نرخ فراوانی صدمات شغلی منجر به فوت و غیر کشنده، جنس و موقعیت مهاجر ".

کنوانسیون های متعدد ایمنی و بهداشت حرفه ای سازمان بین المللی کار که به  تصویب کشورهای عضو رسیده است نیز به ایجاد مکانیسم هایی برای گردآوری و بهره گیری از داده های ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل اعتماد برای پیشگیری تاکید دارد. این ابزار سازمان بین المللی کار تصدیق می کند که گرد آوری و استفاده از داده های ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل اعتماد برای تشخیص خطرات جدید و خطرات در حال ظهور ، شناسایی بخش های خطرناک، توسعه اقدامات پیشگیرانه، و همچنین اجرای سیاست ها، سیستم ها و برنامه های بین المللی ، ملی و سطوح سرمایه گذاری ضروریست. اطلاعات ایمنی و بهداشت حرفه ای مبنایی برای تعیین اولویت و اندازه گیری پیشرفت است.

برای حمایت از کشورهای عضو در بهبود ظرفیت جمع آوری و استفاده از داده های ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل اعتماد، سازمان بین المللی کار اقدام به تهیه یک جعبه ابزار با منابع مربوطه و مجموعه ای از برگه های اطلاعاتی نموده است.

سازمان بین المللی کار از این فرصت برای کار با کشورهای عضو، شرکای اجتماعی و سایر طرف های ذینفع به منظور رویارویی با چالش داده های ایمنی و بهداشت حرفه ای و انجام تعهدشان در اجرای اهداف دستورکار 2030 توسعه پایدار و تحت کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، استقبال می کند.

منبع: سایت سازمان بین المللی کار

 


 
← صفحه بعد صفحه قبل →
شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای 2016
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥ 

استرس در محیط کار: یک چالش جمعی


کلمات کلیدی: خبر ، بهداشت حرفه ای ، ایمنی
 
← صفحه بعد صفحه قبل →
خلاقیت: طراحی یخچالی زیرزمینی که انرژی الکتریکی مصرف نمی کند
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ آذر ۱۳٩٤ 

کلمات کلیدی: محیط زیست ، خبر
 
← صفحه بعد صفحه قبل →
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ 


کلمات کلیدی: خبر ، حوادث شغلی ، فرهنگ ایمنی
 
← صفحه بعد صفحه قبل →
عوارض ارگونومیک کار با گوشی های هوشمند
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳ 

عوارض ارگونومیک کار با گوشی های هوشمند

 

ما در مورد فشار به کمر و گردن به علت خم شدن بیش از حد بدن نسبت به صفحه نمایش کامپیوتر به صورت روزانه چیزهای زیادی شنیدیم، اما در حال حاضر بدست گرفتن و کار با گوشیهای هوشمند به عنوان عامل استرس زا ستون فقرات شما در کانون توجه قرار گرفته داست.

بر اساس یک مطالعه جدید در مرکز بین المللی فناوری جراحی ، خم کردن نامناسب گردن روی تلفن همراه برای خواندن متن، توئیتر، و یا چک فیس بوک می تواند موجب اعمال نیروئی بالغ بر 60  پوند بر روی سر یک فرد بزرگسال شده و منجر به مشکلات بالقوه ستون فقرات شود.

دکتر Kenneth K. Hansraj نویسنده مقاله و جراح ستون فقرات نیویورک با طراحی مدلی از مهره های گردن به اندازه گیری مقدار نیروی گرانشی وارد بر سر انسان در این فعالیت معمول( استفاده از تلفن همراه) پرداخت . وی با اندازه گیری نیروی وارده بر گردن در زوایای مختلف نشان داده است که هرچه سر بیشتر به جلو خم می شود، به طرز چشمگیری افزایش وزن وارد بر گردن و ستون فقرات را در بر دارد.

وزن سر بزرگسالان در موقعیت های خنثی چیزی در حدود 10 تا 12 پوند است ، در حالیکه طبق مطالعات دکتر هانسراج  خم کردن سر به جلو موجب اعمال نیرویی بالغ بر 27 پوند در 15 درجه ، 40  پوند در 30  درجه ، 49  پوند در 45  درجه و 60 پوند در 60  درجه می شود.


به نظر وی ، پوسچر مناسب زمانیست که گوش ها در امتداد و همتراز شانه ها قرار گیرد. از دست رفتن انحنای طبیعی ستون فقرات منجر به تنش بیشتر و بیشتر در طول زمان شده و در نهایت موجب سایش زودرس، پارگی، دژنراسیون، و احتمالا جراحی می گردد.

ایده این مطالعه زمانی در ذهن دکتر هانسراج افتاد که بیماران جوانی با شکایت درد گردن و کمر به مطب وی مراجعه می نمودند. یکی از مراجعین وی مردی بود که روزانه بیش از 4 ساعت با آی پد به بازی های ویدئویی می پرداخت.

اکثر مردم دو تا چهار ساعت در روز وقت خود را صرف کار با گوشی های تلفن همراه و سایر ابزارهای فن آوری می کنند، که در نتیجه حداقل 700  تا 1400  ساعت استرس اضافی بر گردن و ستون فقرات در هر سال وارد می کنند. با وجود این، هدف از این پژوهش کاهش استفاده از فن آوری جدید نیست ، بلکه آگاهی دادن به افرادیست که با این ابزار سروکار دارند. در صورت امکان، استفاده از این ابزار در سطح چشم موجب کاهش استرس در گردن و ستون فقرات افراد خواهد شد

منبع: yahoo health


 
← صفحه بعد صفحه قبل →
افزایش 4 درصدی تلفات حوادث کار
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳ 

 افزایش 4 درصدی تلفات حوادث کار

در چهار ماهه نخست سال جاری 657 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 632 نفر بود، چهار درصد افزایش یافته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور،‌ از کل تلفات حوادث کار در چهار ماهه امسال 651 نفر مرد و شش نفر زن بودند؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 624 مرد و هشت زن در حوادث کار جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش در این مدت استان های تهران با 190، خراسان رضوی با 50 و البرز با 38 نفر بیشترین و استان های بوشهر،‌ خراسان شمالی،‌ کهگیلویه و بویراحمد با دو، ایلام و لرستان با سه و کردستان و خراسان جنوبی با چهار کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.

مطابق آمارهای موجود در حوادث کار چهار ماهه امسال سقوط از بلندی با 45 درصد بیشترین علت مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص می دهد. پس از آن اصابت جسم سخت با 24.5 و برق‌گرفتگی با 12.3 درصد بیشترین دلایل مرگ در حوادث کار را در برمی گیرند.

در حوادث کار چهار ماهه ابتدایی امسال 10 هزار و 109 مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد رشد داشته است.

در تیر ماه امسال نیز 196 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 12 درصدی مواجه بوده است.

گفتنی است مرگ های ناشی از حوادث کار طی سال های گذشته روندی صعودی داشته است، به طوری که این آمار از 697 فوتی این حوادث در سال 1383 به یکهزار و 994 نفر در سال 1392 رسیده‌است.

سازمان پزشکی قانونی با هشدار در خصوص افزایش تلفات در حوادث ناشی از کار و تأکید بر رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاع، یادآور می شود، در 10 سال گذشته (1383 تا 1392) 12 هزار و 436 نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده اند.


 
← صفحه بعد صفحه قبل →
کاربرگ فارسی ارزیابی سریع تنش اداری ROSA
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ 

فایل PDF کاربرگ ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) دانشگاه کرنل که توسط اینجانب به فارسی برگردانده شده و با تائید Professor Alan Hedge در سایت ارگونومی این دانشگاه به نام اینجانب به ثبت رسیده است را می توانید با مراجعه به لینک زیر بطور مستقیم دانلود نمائید.

Click here to download the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) paper worksheet

(Farsi, translated by Mohammad Reza Alaeinezhad)

صفحه ROSA Instructions and Worksheet


 
← صفحه بعد صفحه قبل →
نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳ 

جهت ثبت نام بر روی تصویر کلیک کنید


 
← صفحه بعد صفحه قبل →
10 ترفند برای کاهش تنش چشم در محیط کار
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ 

10 ترفند برای کاهش تنش چشم در محیط کار ترفندهائی برای کارکنان اداری

 Tips to Reduce Computer Eye Strain

بیش از 70٪ از دانش پژوهان آمریکا از تنش چشم رنج می برند - احساس خستگی چشم در شما ناشی از خیره شدن به  صفحه نمایش در طول روز است.

علائم آشنا هستند. پلکهای شما خسته و خشک بوده، سردرد با صدا در داخل جمجمه شروع می شود ، و توانایی شما برای تمرکز بر روی شروع کارتان تدریجا از بین می رود.تحقیقات نشان می دهد که این اثرات، منجر به کاهش در بهره وری می شود.

برای جلوگیری از تنش چشم در محیط کار، ما  از طریق جستجو در مقالات پزشکی به دنبال دیدگاههای مختلف در این خصوص بودیم که نتیجه آنها را در زیر مشاهده می کنید:

1-      حروف را بر روی صفحه نمایش کامپیوتر خود به اندازه کافی بزرگ کنید تا  برای شما براحتی قابل خواندن باشد.

اگر حروف متن مورد نظرتان بر روی صفحه مانیتور خیلی کوچک باشد، موجب تنش چشمانتان می شود. به همین منظور جهت رفع این مشکل اندازه حروف بر روی صفحه نمایش باید حداقل 3.5 میلیمتر باشد.

2-      به منظور کمک به بهبود عضلات تمرکز یافته چشمانتان، هر 15 دقیقه کمی استراحت نمائید.

چشمانتان دارای مجموعه ای از عضلات هستند که بطور خاص برای تمرکز طراحی شده اند. همانند دیگر عضلات نباید از آنها بطور مفرط استفاده نمود. بنابراین نگاه به نقطه ای دور و مکث بر روی آن (هر 15 دقیقه) می تواند موجب بهبود این عضلات شود.

زمانیکه شما در حال خواندن مطلبی هستید، در هر ساعت چشمان شما حدود 10000 حرکت را انجام می دهد. Alan Hedge استاد ارگونومی دانشگاه کرنل آمریکا می گوید: این موضوع اهمیت دارد که هر 20 دقیقه یک گام به عقب بردارید و به چشمانتان اجازه استراحت دهید.

3-      با کف دستانتان چشم خود را بپوشانید تا در طول یک پروژه بزرگ چشمانتان ذخیره گردند.

اگر علاقمند هستید چشمانتان سنجیده تر استراحت نمایند، مرکز کف دست خود را بر روی چشمانتان قرار داده و اجازه دهید آنها استراحت کنند.

این یکی از اصول مدیتیشن برای چشمهاست. چشم پزشک ادوارد کندرات در مصاحبه ای با شبکه CNN گفته است : نفس عمیق و آرام بکشید و عضلات چشمانتان را شل کنید. این کار یکی از راههای فوق العاده برای احیای چشم در پروژه های طولانی مدت کار با کامپیوتر است.

4-      پلک زدن بیشتر راهیست برای حفظ چشم در برابر خشک شدن.

هنگامی که خیره به صفحه مانیتور هستید، معمولا کمتر پلک می زنید که این موضوع مانع رسیدن مواد مغذی لازم به کره چشم می شود. انجام یک تلاش آگاهانه برای پلک زدن در هر 10 الی 15 ثانیه باعث پیشگیری از خشک شدن چشم می شود.( دکتر کندرات)

5-      برای اینکه چشمانتان بتوانند به سختی کار کنند، آنها را با مواد مغذی مورد نیازشان تغذیه کنید .

کره چشم مصرف کننده میزان زیادی از انرژی بدن است. دکتر کندرات می گوید: در هنگام تغذیه چشمان، توجه داشته باشید که آنها نیاز مبرم به غذاهای غنی از ویتامین های C، A ، E و روی دارند. روش دیگر استفاده از مکمل های غذائی حاوی این مواد است.

6-      مانیتور را به اندازه کافی دور از خود قرار دهید بطوریکه برای چشمان شما راحت باشد.

صفحه مانیتور مورد استفاده شما باید به معنای واقعی به فاصله بازویتان از شما دور باشد. اگر شما به حالت نشسته روی صندلی در حال کار هستید، باید قادر باشید در هنگام دراز کردنن دست خئپود صفحه نمایش کامپیوتر را لمس نمائید.

7-      از نرم افزاری استفاده نمائید که از درخشندگی بیش از حد مانیتور شما در تمام طول روز پیشگیری کند.

مانیتور کامپیوتر شما معمولا در طول روز درخشان است ، اما این درخشندگی برای درخشان ترین ساعات روز یعنی صبح زود و غروب آفتاب ، بسیار زیاد است- بعلاوه نور آبی مانیتور که بر روی چرخه خواب شما موثر است. برای اجتناب از این مسئله سعی کنید از نرم افزار f.lux ، که تغییرات صفحه نمایش را مطابق با زمان روز مانند زرد – نارنجی غروب آفتاب تنظیم می کند، استفاده نمائید.

8-      اغلب مانیتور خود را تمیز کنید.

گرد و غبار بر روی مانیتور باعث مبهم شدن متن و اشکال در خواندن آنها می شود، که این نیز خود حرکات الاستیکی چشم را افزایش می دهد.

9-      زاویه مانیتور خود را تا اندازه ای که بتوانید با تابش خیره کننده بر روی صفحه مانیتور مقابله کنید، تغییر دهید.

اگر شما بتوانید یک پیراهن سفید را در بازتاب یک مانیتور خاموش مشاهده نمائید، شما در برابر تابش خیره کننده بیش از حد قرار دارید. در این صورت برای جلوگیری از تابش خیره کننده موقعیت مانیتور را  - بطور ایدآل در یک زاویه عمود بر پنجره – تغییر دهید. در غیر این صورت از فیلترهای ضد تشعشع بر روی مانیتور استفاده کنید.

10-  چشم خود را بطور مرتب بررسی کنید.

اگر نیاز به عینک دارید و در دسترس شما نیست – و یا نیاز به تجویز پزشکی جدیدی دارید که خود آن را درک نمی کنید – شما سخت تر از آنچه که لازم است از چشمان خود کار می کشید.

 

منبع:

http://www.businessinsider.in/10-Tricks-To-Defeat-Eye-Strain-At-Work/articleshow/33457806.cms

 


 
← صفحه بعد