بهداشت ، ایمنی و محیط زیست آمل ( AMOL HSE )

رتبه اول جشنواره وبلاگ نویسی سلامت - 1388

← صفحه بعد صفحه قبل →
بهداشت حرفه ای و توسعه پایدار
ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ 

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ‏‏،زیان های اقتصادی ناشی از عدم رعایت بهداشت حرفه ای در جهان مجموعآ بیش از 10تا 15 درصد از CNP را به خود اختصاص می دهد .

بنا بر اعلامیه کنفرانس بین المللی عالی ریو در سال 1992 ، توسعه پایدار به عنوان یک استراتژی برای برآورد نیازهای جمعیت موجود دنیا ، بدون ایجاد آّثار سوء بر بهداشت و سلامت و محیط زیست و بدون به خطر انداختن منابع پایه جهانی و بالاخره بدون به خطر انداختن فابلیتهای تولید در آینده ، تبیین گردید . بنابراین اعلامیه در نقش محوری انسان در توسعه پایدار تأکید نموده و انسان را مستحفق برخورداری از یک زندگی بارور و سالم و هماهنگ با طبیعت می داند. و بهداشت حرفه ای بعنوان عنصری پایه ، از اصل توسعه پایدار می باشد .
سازمان جهانی بهداشت به استناد قابلیت های بهداشت حرفه ای به شرح ذیل ، نقش محوری آن را در توسعه پایدار مورد تأکید قرار میدهد
:
1-
پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و نتیجتْأ جلوگیری از کاهش منابع مادی و انسانی

2-
کاهش فشارهای روانی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود
3-
به کارگیری ایمن ترین تکنولوژی همراه با مصرف انرژی کمتر ، تولید آلودگی کمتر و مواد زاید کمتر

4-
ایجاد انگیزه و نشاط و سلامتی نزد نیروی کار که منجر به افزایش کیفیت محصولات ، بهره وری و فرآیند مدیریت می گردد
5-
اغلب مخاطرات محیطی از صنعت، کشاورزی و حمل و نقل ناشی می شود که حضور بهداشت حرفه ای در مشاغل فوق ، مخاطرات محیطی ناشی از آنها را نیز به حداقل می رساند
6-
بیش از 50% افراد بزرگسال در محیط کار خود به نحوی در معرض یکی از عوامل زیان آور شیمیایی ، فیزیکی ، بیولوژیک ، ارگونومیک یا استرسهای روانی و فشار کار بیش از حد قرار دارند ، بنابراین اعمال بهداشت حرفه ای می تواند نقش اساسی در تأمین یک زندگی سالم وبارور را برای جوامع فراهم کند
7-
وضعیت کلی محیط زیست و اکوسیستم بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی بهداشت کارگران در مشاغل مختلف مانند کشاورزی ، معدن ، ماهیگیری و تولید تأثیر می گذارد بنابراین یک ارتباط دو جانبه بین ایمنی و بهداشت حرفه ای از یک طرف و توسعه پایدار توأم با محیط سالم از طرف دیگر وجود دارد.
8-
اختصاصأ در کشورهای در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتی و بهره وری نیروی کار آن است ، در صورت فقدان امنیت اجتماعی و پایین بودن سطح بهداشت و کاهش توان کاری این عضو کلیدی، بحران شدیدی در خانواده بوجود می آید که بطور غیر مستقیم سلامت ، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

لینک مطلب : مرکز سلامت محیط و کار


کلمات کلیدی: مقالات