بهداشت ، ایمنی و محیط زیست آمل ( AMOL HSE )

رتبه اول جشنواره وبلاگ نویسی سلامت - 1388

← صفحه بعد صفحه قبل →
نکات ایمنی هنگام استفاده از نردبان و نردبان متحرک
ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ 

نکات ایمنی هنگام استفاده از نردبان و نردبان متحرک

(Top tips for ladder and stepladder safety)

 

آماده ساختن نردبانهای تکیه دهنده برای استفاده

 

هر روز قبل از استفاده چک کنید (شامل پایه نردبان)

آن را محکم کنید

زمینی که نردبان روی آن قرار گرفته است سفت و هموار باشد

حداکثر شیب زمین 16 درجه است(پایه نردبان را با وسیله مناسب تراز کنید)

حداکثر شیب پشت ایمن 6 درجه است

یک نقطه اتکا قوی بگذارید  )بر روی لبه پلاستیکی قرار ندهید )

کفها باید تمیز و لیز نباشد


نردبانهای تکیه دهنده هنگام استفاده

 

مدت زمان استفاده کوتاه )حداکثر 30 دقیقه(

کار سبک )حداکثر 10 کیلوگرم(

زاویه نردبان 75 درجه – 1 در 4 درجه 1) واحد برای هر 4 واحد (

همیشه نردبان را موقع بالا رفتن محکم بگیرید

بیش از حد بالا نروید مطمئن شوید قلابهای تسمه درون نردبان است و هر دو پا را در طی کل کار روی یک پله نگهدارید.

از سه پله آخر بالاتر کار نکنید ایستادن در این وضعیت یک جای دست برایتان ایجاد می کند.

 

آماده ساختن نردبانهای متحرک جهت استفاده

 

روزانه قبلا از استفاده نردبان )از جمله پایه های آن ( را چک کنید.

مطمئن شوید فضای کافی برای باز شدن کامل نردبان وجود دارد.

از ابزارهای قفل کننده استفاده کنید.

زمینی که نردبان روی آن قرار گرفته سفت و هموار باشد

کفها باید تمیز و لیز نباشد

 

نردبانهای متحرک حین استفاده

 

مدت زمان استفاده کوتاه )حداکثر 30 دقیقه(

کار سبک )حداکثر 10 کیلوگرم )

از دو پله آخر بالا نروید )سه پله آخر در نردبانهای متحرک تا شدنی/دو طرفه( مگر جای دست امن در پله ها داشته باشید.

از کار کردن به پهلو خودداری کنید.

بیش از حد بالا نروید مطمئن شوید قلابهای تسمه درون نردبان است و هر دو پا را در طی کل کار روی یک پله نگهدارید.

 

فایل PDF

http://www.hse.gov.uk   :منبع


کلمات کلیدی: ایمنی