بهداشت ، ایمنی و محیط زیست آمل ( AMOL HSE )

رتبه اول جشنواره وبلاگ نویسی سلامت - 1388

← صفحه بعد صفحه قبل →
بیماریهای ناشی از کار
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧ 

 

 

جدول کارگران دارای ریسک بالای ابتلا به درماتیت و کهیر تماسی آلرژیککارگرانی که در معرض ریسک بالای ابتلا به درماتیت تماسی آلرژیک هستند

 

Chromium: Cr

Nickel: Ni

Epoxy Resins: Epx

Acrylate Resins: Acr

Formaldehyde Resins: FmR

Rubber Chemicals: Rub

Formaldehyde: Frm

Glutaraldehyde: Glu

Colophony: Col

p-Phenylenediamine: pPD

Glycerol Thioglycolate: GTG

Kathon CG: KCG

 

Cr

Ni

Epx

Acr

FmR

Rub

Frm

Glu

Col

pPD

GTG

KCG

کارگران صنایع سیمان

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

برقکارها

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

نقاشان ساختمان

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

کفاشان

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

مونتاژ کاران هواپیما

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

کارکنان مراکز پزشکی

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

کارکنان دندانپزشکی

 

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

کارکنان نساجی

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

 

 

کارکنان صنایع الکتریکی

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

مکانیکها

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

 

کارگران چاپخانه

x

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

آرایشگرها

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

نظافتچیان ساختمان

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

ماشین کاران

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 


کارگرانی که در معرض ریسک بالای ابتلا به درماتیت تماسی آلرژیک هستند

Benzoyl Peroxide: BP

Cinnamic Aldehyde: Cin

1Contact Urticaria: Urt

 

Garlic & Onions: Gar

Sesquiterpenes: Ses

Tuliposide A: Tul

Carbamates: Car

Fungicides: Fun

Poison Ivy: Ivy

Pine Dust & Tar: Pin

2Creosote: Cre

 

BP

Cin

Urt

Gar

Ses

Tul

Car

Fun

Ivy

Pin

Cre

نانواها

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگران رستوران

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

پرورش دهندگان گل

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

کشاورزان

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

سقف سازها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

درودگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

کارگرانی که در معرض ریسک بالای ابتلا به کهیر تماسی آلرژیک هستند

 

 

Ammonia Persulfate: AP

Flour: Flour

alpha-Amylase: a-Am

Cellulase & Xylanase: CXase

Handling of Foodstuffs: Food

Cow Dander: Cow

Grains & Feeds: Grain

Latex : Ltx

Acrylate Resins: Acr

Epoxy Resins: Epx

 

AP

Flour

a-Am

CXase

Food

Cow

Grain

Ltx

Acr

Epx

آرایشگران

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

نانواها

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

تولید کنندگان غذاهای فرآوری شده

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

کارگران رستوران

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

کارگران صنایع لبنیات

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

کشاورزان

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

کارکنان مراکز پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

کارکنان دندانپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

کارگران صنایع الکتریکی