کارکردن در وضعیت نشسته – صندلی کار

در هنگام انتخاب یک صندلی اداری چه مواردی را باید مد نظر قرار دهیم ؟

 

·         حد قابل تنظیم را چک کنید تا با اندازه بدن کارگر مطابقت داشته باشد .

·         صندلی را انتخاب کنید که به کارگر اجازه دهد که ارتفاع و عمق نشیمنگاه و بعلاوه ارتفاع و شیب تکیه گاه پشت را تنظیم نماید . یک نشیمنگاه قابل تنظیم نیز مطلوب می باشد .

o        یک صندلی انتخاب کنید با :

·         یک تکیه گاه پشتی که کمر را حمایت نماید و به عقب کشیده نشود .

·         یک ارتفاع نشیمنگاهی که با سطح زیرین اشیاء ایجاد فشردگی نکند .

·         لبه جلوئی خمیده به سمت پائین .

·         بدون شیب ، الیافی با قابلیت تهویه روی نشیمنگاه ، تکیه گاه ثابت ( پنج پایه )

 

·         یک صندلی با تکیه گاه بازو برای مواقعی که قابل استفاده باشد ، انتخاب کنید .

·         از یک زیر پائی برای مواقعی که پا نمی تواند بر روی کف اتاق استراحت نماید استفاده کنید .

 

چه چیزهادی دیگری را باید در هنگام انتخاب صندلی مد نظر داشته باشیم اگر کار ما درگیر با هر دو حالت نشسته و ایستاده است ؟

 

·         مطمئن شوید که صندلی دارای مکانیسم قفل چرخها می باشد .

·         از یک صندلی گردان با قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمنگاه استفاده کنید .

·         ایستگاه کار را تا ارتفاع مناسب تنظیم نمائید .

·         ارتفاع نشیمنگاه صندلی را بین 25 تا 35 سانتی متر نسبت به سطح زیرین سطح کار تنظیم نمائید .

·         از یک زیرپائی با یک ارتفاع بین 40 تا 50 سانتی متر استفاده کنید .

/ 0 نظر / 45 بازدید