ایمنی نردبان

در هنگام بازرسی نردبانها چه موادی باید جستجو شود ؟

·         فقدان و یا لق بودن پله نردبان ( اگر بتوانید آنها را با دست حرکت دهید لق محسوب می شوند )

·         لق بودن میخ ها ، پیچ ها ، پیچ و مهره ها .

·         لق یا معیوب بودن کلیدهای چاقوئی تنظیم ، قفلها ، و دیگر بخشهای فلزی که به علت تعمیر ضعیف شده اند .

·         پوسیدگی ، خرابی و پیچ و تاب داشتن نرده ها در نردبانهای چوبی .

·         شکافتگی و بدون پوشش شدن فایبر گلاس در نردبانهای فایبرگلاس .

·         شکافتگی ، ترک  ، فرسودگی و شکستگی نرده ها ، بست ها ، پله ها .

·         لبه تیز روی نرده ها و پله ها .

·         سطوح زبر و تراشه شده .

·         فرسودگی ، زنگ زدگی و خوردگی بیش از حد خصوصا بر روی پله ها .

·         پیچش یا کج شدن نرده ها . نردبانها را بوسیله بازبینی امتداد نرده ها از لحاظ کج بودن چک کنید .استفاده از نردبان پیچ خورده و کج شده خطرناک است .

·         برچسب های شناسائی ناپیدا .

 

چه چیزهای دیگری باید در نردبانهای پلکانی به هنگام بازرسی جستجو شود ؟

·         لق بودن ( لنگش )

·         لق بودن و خمیدگی لولاها و لولای چاقوئی .

 

چه چیزهائی باید در هنگام بازرسی نردبانهای لولائی جستجو شود ؟

·         لق بودن ، شکستگی و فقدان قفلهای لولا.

·         قفلهای معیوبی که به هنگام باز بودن نردبان بخوبی چفت نمی شوند .

·         روغن کاری مناسب بخشهای محرک .

·         تسمه ها ، زنجیر ها و ریسمانهای معیوب .

·         نبودن و یا معیوب بودن پدها و پوشش های حفاظتی .

 

بعد از بازرسی نردبان چه کارهائی باید انجام دهید ؟

·         نردبان های معیوب را علامت گذاری نموده و آنها را از رده خارج کنید .

·         نردبانهای فایبرگلاس را هر سه ماه تمیز کنید . بآرامی با یک لاک الکل پاک کننده اسپری کنید و یا واکس بزنید .

·         نردبانها ی چوبی را با یک سیلر تمیز کننده و یا مواد نگهدارنده کننده چوب محافظت کنید .

·         ریسمانهای ضعیف و فرسوده را بر روی نردبانهای لولائی تعویض نمائید .

·         قرقره های نردبانهای لولائی را بطور منظم روغنکاری کنید .

 

 

چه مواردی را نباید پس از بازرسی انجام دهید ؟

·         تعمیرات آنی و موقتی انجام ندهید .

·         سعی نکنید تا نردبانهای خمیده را درست نموده و یا استفاده نمائید .

 

/ 0 نظر / 42 بازدید