دستورالعمل حمل دستی بار

چه نوعی از لباسهای حفاظتی باید پوشیده شود ؟

 

بپوشید :

·         لباسهلئی با وزن کم ، انعطاف پذیر ، مقوم در برابر پارگی و سوراخ شدن .

·         چکمه های ایمنی دارای پوشش حفاظتی پنجه ها و کف مقاوم در برابر ترشحات ، و

·         دستکش های حفاظتی مناسب برای موادی که حمل دستی می شوند .

نپوشید :

·         پیش بند ، کت

·         لباسهائی با دکمه های بدون پوشش ، زیپ ها و آویزها آزاد ، یا

·         دستکش های دو انگشتی مخصوص بارهای سنگین .

چه کارهائی را شما باید قبل از بلند نمودن بار انجام دهید ؟

·         همواره قبل از بلند کردن بار چک کنید تا ببینید تجهیزات مکانیکی همچون جرثقیل ، لیفتراک ، گاری یا چرخدستی در دسترس شماست یا خیر

·         برای بارهای سنگین و ناموزون کمک بگیرید .

·         وزن بار را ارزیابی کنید .

·         وزن بار را تشخیص دهید .

·         مطمئن شوید که شما می توانید بدون اعمال نیروی زیاد بار را بلند کنید .

·         مطمئن شوید کا بار بی حرکت است .

·         چک کنید که مکان مورد نظر بار بدون مانع و زائدات است .

·         مطمن شوید که مسیر محل قرار گیری بار تمیز باشد . گریس ، روغن ، ریخت و پاش و باقی مانده خاک و سنگ میتواند موجب لغزش و افتادن شود .

·         تکنیک های ویژه جابجائی و بلن کردن بار برای انواع مختلف بارها و موادی که حمل دستی می شوند نیاز است .( برای مثال بارهای فشرده ، کیسه های کوچک ، چمدانهای بزرک ، ظروف استوانه ای ، بشکه ها ، سیلندرها ، مواد ورقه ای مانند فلزات و شیشه ).

·         اگر مطمئن نیستید که بار را نمی توانید حمل دستی کنید آن را بلند نکنید .

بعضی از رهنمودهای متداول برای بلند کردن بار چیست ؟

·         توسط گرم نمودن عضلات خود را برای بلند کردن بار آماده کنید .

·         اگر قصد حرکت دادن بار را دارید نزدیک بار و در مسیر حرکت بایستید .

·         در حالت ایستاده باز قرار بگیرید تا تعادل خود را تقویت نمائید .

·         مطمئن شوید که چنگش مناسبی روی بار دارید .

·         بازوهایتان را بطور مستقیم نگه دارید .

·         عضلات شکمتان سفت بشده باشد .

·         چهنه تان را به سمت سینه خم کنید .

·         بلند کردن بار را با کمک وزن بدنتان شروع کنید .

·         بار را تا حد امکان نزدیک بدنتان بلند کنید .

·         از پیچش و خم شدن پهلوهایتان در هنگام بلند کردن بار اجتناب کنید .

/ 1 نظر / 71 بازدید
ایمان عباسی

با سلام ضمن تبريک به شما بابت وب نمونه در ايمني و بهداشت ماهشهر منتظر حضور شما هستيم