بیماریهای ناشی از کار 2

کارکنانی که بطور مداوم با لاستیک های طبیعی لاتکس در تماس هستند باید با برداشتن گامهای زیر از خود محافظت نمایند :

1-     برای فعالیتهائی که احتمال تماس با مواد عفونی نیست ( تهیه غذا ، نظافت روتین اتاقها ، تعمیر و نگهداری ) از دستکشهای غیر لاتکس استفاده کنید .

2-     در هنگام حمل دستی عفونی مواد استفاده از مانع حفاظتی مناسب ضروریست . اگر شما از دستکش های لاتکس استفاده می کنید ، بهره گیری از دستکش های عاری از پودر موجب کاهش میزان حفاظت می گردد .

3-     در هنگام استفاده از دستکشهای لاتکس از کرمها یا لوسیونهای چرب استفاده نکنید  ( که می تواند موجب از بین رفتن دستکش شود ) مگر اینکه آنها موجب کاهش مشکلات مرتبط با لاتکس شده و حفظ کننده مانع حفاظتی دستکش باشد .

4-     مکرراً آلودگی های ناشی از گرد و غبار لاتکس را از روی سطوح کار پاک کنید . ( لوازم داخلی ، فرش ، کانال های تهویه و محوطه )

5-     مکرراً نسبت به تعویض فیلترهای تهویه و کیسه های جارو برقی که در سطوح آلوده به لاتکس استفاده می شود ، اقدام نمائید .

6-     روش تشخیص علائم آلرژی لاتکس را  بیاموزید : تحریک پوست ، کهیر ، قرمزی ، خارش ، علائم بینی ، چشم و سینوسها ، آسم و شوک .

7-     اگر علائم آلرژی به لاتکس در شما گسترش یافت ، از تماس مستقیم با دستکشها و محصولات لاتکس تا زمانیکه با یک پزشک با تجربه در خصوص آلرژی لاتکس دیدار کنید ، اجتناب نمائید  .

8-     اگر شما حساس به لاتکس هستید در خصوص اقدامات احتیاطی زیر با پزشک خود مشورت کنید :

·         دوری کردن از تماس با دستکشها و محصولات لاتکس .

·         دوری کردن از محیط هائی که امکان تنفس پودر ساطع شده از دستکشهای لاتکسی که توسط دیگران استفاده شده ،وجود دارد .

·         گفتن این موضوع به کارفرماها ، پزشکان ، پرستاران و دندانپزشکها که شما حساس به لاتکس هستید .

·         پوشیدن یک دستبند هشداردهنده پزشکی

9-     از همه تعالیم و آموزشهائی که در خصوص آلرژی لاتکس توسط کارفرمایتان مهیا می شود ، بهره ببرید .

 

منبع :

Preventing Allergic Reaction to Natural Rubber Latex in Workplace 

(DHHS[NIOSH]Publication No.97-135)                                   

/ 0 نظر / 35 بازدید