اصول بنیادی کمکهای اولیه در محیط کار

واکنش ها را بررسی کنید

به آرامی شانه های آسیب دیده را تکان داده و با صدای بلند بپرسید : آیا شما خوب هستید ؟ اگر پاسخی دریافت نکردید اولویت های شما عبارتست از :

·         برای کمک فریاد بزنید .

·         مسیر تنفسی را باز کنید .

·         تنفس طبیعی را بررسی نمائید .

·         اقدام مقتضی را انجام دهید .

 

الف – مسیر تنفس

مسیر تنفسی را باز کنید :

·         دستتان را بر روی پیشانی مصدوم قرار داده و به آرامی به سمت عقب خم کنید .

·         چانه مصدوم را به کمک انتهای دو انگشت خود بالا ببرید .

 

 

ب - تنفس

برای مدتی بیش از 10 ثانیه به تنفس نرمال توجه ، گوش و احساس نمائید :

·         حرکت قفسه سینه را برسی نکنید .

·         به صدای تنفس از دهان مصدوم گوش کنید .

·         حرکت هوا را بر روی لب مصدوم احساس کنید .

 

اگر تنفس مصدوم نرمال است :

·         وی را در حالت احیاء قرار دهید .

·         کمک بگیرید ؛

·         ادامه تنفس را چک کنید .

 

 

اگر تنفس مصدوم نرمال نیست :

·         کمک بگیرید ؛

·         ماساژ قفسه سینه را شروع کنید ( نگاه کنید به CPR  )

 

 

ج – CPR

 

شروع ماساژ قفسه سینه

·         مصدوم را به پشت بخوابانید و با بازوهای مستقیم مرکزاستخوان جناق سینه را به اندازه 4 الی 5 سانتی متر به سمت پائین بفشارید و سپس رها کنید .

·         این کار را با یک آهنگ حدود 100 بار در دقیقه تکرار نمائید .

·         بعد از هر 30 بار ماساژ دوباره مسیر تنفس را باز نمائید .

·         بینی مصدوم را فشار دهید تا بسته شده و اجازه دهید دهان باز بماند .

·         دمی عادی نموده و دهانتان را بر روی دهان مصدوم قرار داده و کاملا درزگیری نمائید  .

·         به آرامی در داخل دهان مصدوم بدمید تا زمانیکه حرکت قفسه سینه وی را مشاهده کنید .

·         دهانتان را از روی مصدوم بردارید و به حرکت رو به پائین قفسه سینه وی نگاه کنید .

·         تنفس دوم را نیز انجام داده و سپس بدون تاخیر 30 ماساژ بعدی را شروع کنید .

·         ماژ قفسه سینه و تنفس مصنوعی را به نسبت 30 به 2 تا زمانیکه کمک ماهر رسیده یا مصدوم شروع به تنفس نرمال نماید ادامه دهید .

 

خونریزی شدید

اگر خونریزی شدید وجود دارد :

·         فشار مستقیم را بر روی زخم بکار برید .

·         محل آسیب دیده را بلند کرده و نگه دارید ( بجز اینکه شکسته باشد )

·         از پانسمان استفاده نموده و آن را محکم بر روی محل زخم بانداژ کنید .

 

شکستگی استخوان و آسیب های نخاعی

اگر به شکستگی استخوان یا آسیب نخاعی مشکوک هستید از یک متخصص کمک بگیرید . مصدوم ها را حرکت ندهید بجز اینکه در خطر فوری قرار دارند .

 

سوختگی ها

سوختگی ها ممکن است جدی باشد بنابر این اگر به این مسئله ظنین هستید کمک پزشکی را طلب نمائید . محل آسیب دیده را با آب سرد خنک کنید تا در فرو نشیند . سرد شدن کامل ممکن است تا مدت 10 دقیقه طول بکشد ، اما این مسئله نباید موجب تاخیر در رساندن مصدوم به بیمارستان شود .

مواد شیمیائی معینی ممکن است باعث تحریک یا آسیب پوست شوند . از آلوده شدن خودتان با مواد شیمیائی دوری کنید . درمان را به همان طریقی که برای دیگر سوختگی ها انجام میدهید آغاز کنید اما سطح آسیب دیده را برای 20 دقیقه با آب فراوان بشوئید . اگر ضروری است معالجه را تا رسیدن به بیمارستان ادامه دهید . لباسهای آلوده ای را که به پوست چسبیده نیست در بیاورید .

 

آسیب های چشمی

همه آسیب های چشمی بطور بالقوه جدی هستند . اگر چیزی در داخل چشم وجود دارد ، سطح بیرونی چشم را با آب تمیز یا مایع استریل از یک ظرف در بسته بشوئید تا مواد از چشم خارج شوند . سعی نکنید تا هر چیزی را که در چشم فرو رفته خارج کنید .

اگرچشم با مواد شیمیائی درگیر شده چشم را با آب فراوان یا مایع استریل برای بیش از 10 دقیقه بشوئید تا زمانیکه به آرامی چشم را باز نگه دارید . از مصدوم بخواهید تا یک پد را بر روی چشم خود نگه دارد و سپس وی را به بیمارستان بفرستید .

 

نگهداری پیشینه

این تجربه خوبی میتواند باشد که از یک دفتر برای ثبت حوادث منجر به آسیب و بیماری که شما به آن رسیدگی نموده اید استفاده کنید .اطلاعات زیر را در دفتر ثبتتان اضافه نمائید :

  • تاریخ ، زمان و مکان وقوع حادثه .
  • نام و شغل شخص آسیب دیده یا بیمار.
  • جزئیات آسیب یا بیماری و هرگونه کمکهای اولیه انجام شده .
  • برای مصدوم پس از آن فو را ٌ چه رخ داده است ( برای مثال : به کار برگشت ، به خانه رفت ، به بیمارستان رفت ، ... )
  • نام و امضاء شخصی که با این حادثه ارتباط مستقیم داشته است .

این اطلاعات میتواند به شناخت سطوح امکان و احتمال خطر برای توسعه کنترل ریسک ها یایمنی و بهداشتی کمک کند .

 

 منبع : www.hse.gov.uk

 

/ 0 نظر / 40 بازدید