لوازم حفاظت فردی 5

·         سه نوع ازماسکهای تصفیه کننده هوا

دارای فیلتر ، کارتریج و یا کانیسترهائی هستند که بوسیله عبور هوا از میان عناصر تصفیه کننده ، قبل از رسیدن به کاربر ، آلودگی های موجود در هوا را جذب می کنند .

 

·         رسپیراتورهای ذرات

 

ü      ذرات ریز ، گرد و غبار ، میست و فیومها موجود در هوا ی تنفسی را بدام می اندازند .

ü      در برابر گازها و بخارات حفاظت نمی نمایند .

ü      عموما زمانی بسیار موثر هستند که ذرات بر روی فیلتر و در میان فضای آن انباشته می شوند .

ü      فیلتر ها هنگامیکه کاربر برای تنفس کردن دچار مشکل می شود ، تعویض گردد .

 

·         رسپیراتورهای ترکیبی

 

ü      معمولا در فضاهائی که دارای خطرات ذرات و گازها هستند استفاده می شوند .

ü      دارای هر دو فیلتر ذرات و گاز و بخار می باشد .

ü      ممکن است سنگین تر باشد .

 

·         رسپیراتورهای گازها و بخارات

 

ü      معمولا زمانیکه فقط خطرات وجود گازها و بخارات در هوا وجود دارد استفاده می شود .

ü      ازفیلترهای شیمیائی ( که بنام کارتریج یا کانیستر معروف است ) برای بدام انداختن گازها و بخارات خطرناک استفاده می شود.

ü      در برابر ذرات معلق در هوا حفاظت ایجاد نمی نماید .

ü      در برابر گازها و بخارات خاصی ایجاد حفاظت می کند .

ü      تنها تا زمانیکه ظرفیت جذب فیلترها به اتمام نرسیده ، حفاظت را مهیا می کند .

ü      عمر کارائی فیلتر ها وابسته به فاکتورهای زیادی است که می تواند از طرق مختلفی از بین برود .

 

·         سه نوع از رسپیراتورهای تولید کننده هوا

 

·         رسپیراتورها تامین کننده هوا

 

ü      از یک شیلنگ برای انتقال هوای پاک و ایمن از یک منبع ثابت هوای فشرده استفاده می شود .

ü      هوای تمیز را برای مدت زمان طولانی برای کاربر مهیا می کند و دارای وزن کمی است .

ü      محدودیت هائی در رنج حرکتی کاربر ایجاد می نماید و ممکن است بر اثر آسیب به شیلنگ خراب شود .

ü      همچنین به  airline respirators نیز معروف است .

 

·         رسپیراتورهای ترکیبی

 

ü      دارای یک تامین کننده هوای احتیاطی یدکی می باشد که در صورت خراب شدن تامین کننده اولیه می تواند استفاده شود .

ü      بخش احتیاطی می تواند کوچک باشد تا تنها در هنگام گریز از محیط آلوده مورد استفاده قرار گیرد .

ü      می توان برای فضاهای محدود داخل راهروها استفاده نمود .

 

·         دستگاه تنفسی کامل

 

ü      شامل یک بسته تامین کننده هوای تمیز که قابل پوشیدن است .

ü      حرکت نامحدود همراه با اتصال شیلنگ .

ü      نوع مداربسته آن می تواند تا 4 ساعت هوای لازم را فراهم نماید .

ü      نوع مدار باز آن تنها می تواند از 30 تا 60 دقیقه هوای مورد لزوم را فراهم نماید .

 

·         فاکتورهائی که در انتخاب رسپیراتور می توانند موثر باشند :

 

·         موقعیت فیزیکی محل کار

فضاهای تحمیلی تنگ ممکن است اجازه ندهند تا از وسایل تنفسی خودمان استفاده کنیم ولو اینکه این وسائل نیز بدرستی انتخاب شده باشند . بعلاوه کار کردن در اطراف ماشینهای سد کننده و متحرک که می تواند مانع شیلنگها شود ممکن است استفاده از رسپیراتورهای انتقال دهنده هوا را محدود نماید .

·         وضعیت پزشکی کارگر

پوشش های حفاظتی تنفسی  بار اضافی را بر روی بدن استفاده کننده آن ایجاد می نماید . وقتی که وضعیت پزشکی کارگر موقعیت های تنفسی محدود را برای وی منع می کند ، استفاده از رسپیراتورهای فشار منفی انتخابی مناسب نخواهد بود .

·         آسایش کارگران

اولویت های کارگر باید یک وجه التزام در طول فرآیند انتخاب رسپیراتور باشد . در میان رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا ، کلاهخودهای موتوری تصفیه کننده هوا ارزیابی ذهنی بسیار خوبی برای آسایش تنفسی ، راحتی پوست ، و در مورد دما و رطوبت ماسک نیز، زمانیکه ارزیابی ماسک صورت را بررسی می نمائیم میزان بسیار بالائی از راحتی و آسودگی را ملاحظه می کنیم . بهر حال هر یک از اینها موانعی  در انتخاب هستند و همه اینها باید در روند انتخاب به حساب بیایند .

/ 0 نظر / 54 بازدید