دستورالعمل حمل دستی بار

زمانیکه در حال بلند نمودن بار هستید موارد زیر را بخاطر بسپارید :

·         نزدیک به پشت بار قرار بگیرید .

·         بار را در میان دو پا قرار دهید بطوریکه:

 

ü      پای پیشرو، جلوی بار در مسیر حرکت قرار گیرد .

ü      پای عقب در مسیر حرکت قرار گیرد .

 

·         رانها و زانوها را خم کنید .

·         پشت تان را مستقیم نگه دارید .

·         بار را در داخل ران ها ، توسط آرنج ها بگیرید بطوریکه :

 

ü      از یک چنگش قوی به دستگیره ها برای بلند کردن بار استفاده کنید .

ü      در زمانیکه بارها دستگیره ندارند از تسمه ها و قلاب ها برای بهبود چنکش استفاده کنید .

ü      برای بلند کردن راحت و ایمن بارهای بدون دستگیره از بلوک در زیر بار استفاده نمائید .

ü      برای بارهای بدون دسته از چنگش لبه بار بهره بگیرید .

 

·         با یک دست به سمت جلو، گوشه بالائی بار ، بالای پای پیشرو و با دست دیگر در به سمت پائین ، گوشه مخالف را بگیرید .

·         به جلو خم شوید بطوریکه بازوی عقبی مستقیم قرار گیرد . این وضعیت حرکت دادن بار را فراهم می کند .

·         توسط فشار وارد آوردن به پای عقبی و ادامه دادن آن به سمت بالا و جلو ، بلند شوید .

·         بار را نزدیک به بدنتان نگه دارید .

·         بازوی عقبی را مستقیم نگه دارید .

·         بدونئپیچش بدن به سمت جلو حرکت کنید .

 

زمانیکه یک بار را پائین می گذارید چه مواردی را باید بخاطر داشته باشید ؟

·         به حالت باز بطریکه یک پا در جلوی پای دیگر باشد بایستید .

·         بار را نزدیک به بدنتان نگه دارید .

·         پشت خود را مستقیم نگه دارید .

·         ران و زانوهای خود را خم کنید .

·         بار را به سمت پائین بر روی زمین قرار دهید .

·         بار را بصورت شیبدار نگه دارید تا از کوفتگی انگشتان جلوگیری نمائید .

·         انگشتانتان را از زیر بار بردارید .

·         به آرامی بلند شده و عضلات را آزاد کنید .

·         از آزاد نمودن سریع عضلات اجتناب کنید .

 

منبع :

Document last updated on August 8, 2002

Copyright ©1997-2008 Canadian Centre for Occupational Health & Safety

 

/ 0 نظر / 34 بازدید