ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر ( 4 )

میز کار

شما باید چه نوع میزی را جستجو کنید ؟

یک میز کامپیوتر خوب باید مناسب با کاربر باشد . یک میز قابل تنظیم به بهترین وجه با اغلب کاربران قابل تطبیق است . در اینجا تعدادی از خصوصیات یک میز خوب پیشنهاد شده است :

·         اگر شما از یک نگهدارنده کیبورد ( سینی کیبورد ) استفاده نمی کنید ، میز شما باید در ارتفاعی قرار بگیرد که کیبورد و ماوس در یک موقعیت صحیح باشد . معمولاً این ارتفاع بین 58 الی 71 سانتیمتر بر اساس قد شما متغیر است .

·         اگر شما از میزی استفاده می کنید که دارای نگهدارنده کیبورد قابل تنظیم نیست ، از عمق کافی آن مطمئن شوید تا مانیتور در مرکز آن و کیبورد و ماوس نیز در همان سطح قرار گیرد . اگر عمق آن کافی نباشد ، شما درست همسطح نقطه بالائی مانیتور بنشینید .

·         در صورتیکه می خواهید یک نگهدارنده کیبورد بر روی میز خودتان نصب نمائید ، از وجود فضای کافی در زیر میز مطمئن شده و سپس آن را نصب کنید . ارتفاع شما در این حالت بین 66 الی 79 سانتیمتر قابل تغییر خواهد بود .

·         اگر شما زیاد مینویسید یا با تلفن کار می کنید داشتن یک میز L مانند به شما کمک می کند ؛ بطوریکه جای کیبورد روی میز دست چپ شما و میز نوشتن شما خیلی نزدیک به سمت راست شماست . این کار در نهایت دسترسی شما را به نوشتن و پاسخ دادن به تلفن افزایش می دهد . ( این روش چیدمان ایستگاه کار بهترین روش برای کارکنان راست دست است . این طراحی برای افراد چپ دست معکوس می شود )

چگونه بشکل مناسب از میز استفاده کنید ؟

اگر کیبورد را روی سطح میز کار استفاده می کنید ، نزدیک خودتان قرار دهید ؛ بخاطر اینکه مشکلی در دسترسی به آن نداشته باشید . میز کار باید خیلی نزدیک به لباس شما باشد .

/ 0 نظر / 43 بازدید