ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر ( 8 )

12 رهنمود برای یک ایستگاه کار کامپیوتر ارگونومیک

1- از یک صندلی خوب با پشتی متحرک و تکیه گاه کمر در آن استفاده کنید .

2- نقطه بالای صفحه مانیتور 5 الی 8 سانتیمتر ( 2 تا 3 اینچ ) بالای سطح چشم باشد .

3- صفحه مانیتور ایجاد درخشندگی نکند . در هر کجا که نیاز باشد از فیلتر ضد درخشندگی شیشه ای استفاده نمائید .

4- در فاصله ای به اندازه طول بازوها نسبت به کامپیوتر بنشینید .

5- پا روی زمین یا زیر پائی ثابت باشد .

6- از نگهدارنده پرونده استفاده کنید ؛ ترجیها ً هم تراز با صفحه تصویر کامپیوتر.

7- مچ ها نسبت به ساعد صاف و مستقیم باشد تا از کیبورد ؛ ماوس و دیگر ابزار ورودی اطلاعات استفاده نمائید .

8- بازوها و آرنج ها نزدیک به بدن در وضعیت راحت باشند .

9- مرکز مانیتور و کیبورد روبروی شما باشد .

10- از یک نگهدارنده کیبورد شیب دار با یک صفحه ماوس بالاتر یا صفحه شیب دار رو به پائین در مجاورت کیبورد استفاده کنید .

1١- از یک سطح کار ثابت و نگهدارنده کیبورد ثابت ( نه متحرک ) استفاده کنید .

12- از وقفه های کوتاه ( تنفس کوتاه ) مکرر برای استراحت استفاده کنید .

/ 0 نظر / 24 بازدید