کارمندان زیاد ننشینند

کارمندان زیاد ننشینند

کارمندان در محل کار خود تحرک را فراموش نکنند.

محققان می گویند: کارمندان باید مدت زمانی را که در محل کار خود به طور نشسته به انجام امور می پردازند به شصت درصد کاهش دهند چرا که بی تحرکی و فعالیت کافی موجب تنش و فقدان تمرکز آن ها می شود.

محققان توصیه می کنند: کارکنان بخش های اداری و دفتری دست کم سی درصد از وقت خود را در محل کار به کارهایی بپردازند که به صورت ایستاده امکان انجام دادن آن ها وجود دارد و ده درصد وقت خود را به کارهایی بپردازند که به تحرک نیاز دارد.

بروز مشکلات و ناراحتی های فیزیکی مربوط به کار در واقع واکنش بارز بدن به وضع محیط است.

 به گفته پژوهشگران: کارمندان باید حتی در زمان نشستن از صندلی هایی استفاده کنند که تکیه گاه مناسب داشته باشد و بر روی آن ها حرکت های طبیعی بدن ، دست ها و پاه ها به راحتی صورت گیرد که در نتیجه آن گردش خون و انتقال اکسیژن به همه اندام های بدن به ویژه مغز نیز به بهترین نحو انجام می شود.

خبرگزاری آلمان از هامبورگ گزارش داد ، توجه به این نکات نه تنها موجب تحرک و فعالیت بهتر اندام ها از جمله مغز می شود بلکه به افزایش تمرکز و توجه کمک خواهد کرد.

لینک خبر :

/ 0 نظر / 24 بازدید