مخاطرات شغلی در بیمارستانها 2

آسیب های ناشی از تماس با needle چیست ؟

این آسیب ها شامل بریدگی ها ، سوراخ شدگی ها ، شکافها ، خراشیدگی ها و زخم ها ی عمیق است که بوسیله تماس با needle بطور ناگهانی ایجاد می گردد . این اسیب ها در هر زمانی می تواند رخ دهد ، مانند زمانی افراد از needle استفاده می کنند ، آن را جدا می نمایند یا اینکه آن را برای استفاده آماده می کنند .

چون حوادث ناشی از needle یکی از انواع رایج آسیب ها در مراکز مراقبت های بهداشتی است به همین دلیل اینگونه آسیب ها به Needlestick injuries معروف است .

 

 • چه عفونتهائی می تواند بر اثر آسیب های ناشی از تماس با needle منتقل شود؟

آسیب های ناشی از تماس با needle می تواند کارکنان را در معرض شماری از پاتوژنهای حامل در خون قرار دهد ف که خود می تواند موجب عفونتهای کشنده و یا جدی شود . پاتوژنهائی که ریسک بهداشتی بسیار بالائی را موجب می شوند عبارتند از :

 • ویروس هپاتیتHBV= B
 • ویروس هپاتیت HCV= C
 • ویروس ایدز(HIV)

سوراخ شدن ناگهانی پوست بوسیله needle آلوده می تواند مایعات خطرناک را از میان پوست به داخل بدن تزریق کند . پتانسیلی برای تزریق داروهای خطرناک نیز وجود دارد اما تزریق مایعات عفونی ، خصوصاً خون بمراتب بزرگترین نگرانی محسوب می شود . حتی مقدار کمی از مایع عفونی می تواند بطور موثر بیماریهای معینی را منتشر نماید .

تزریق ناگهانی ویروسهای حامل در خون خطر بزرگی از آسیب های ناشی از تماس با needle است ، خصوصاً ویروسهائی که علت AIDS ، هپاتیت B و هپاتیت C هستند .

ریسگ آلودگی با ویروس حامل توسط خون بعد از تماس با خون آلوده براساس نوع عامل بیماریزا متغیر است . ریسک انتقال بعد از تماس با خون آلوده به ویروس HIV در حدود سه دهم درصد است ، در حالیکه این میزان برای هپاتیت B صد برابر ( 30 درصد ) و برای هپاتیت C ده درصد است .

واکسیناسیون هپاتیت B برای کارکنان مراقبت های بهداشتی توصیه شده است ( جز اینکه آنها به علت تماس قبلی ایمن شده باشند ) . واکسن هپاتیت B تاثیر بسیار بالائی در پیشگیری از آلودگی کارکنان در معرض ویروس هپاتیت B دارد . امام هنوز واکسنی برای پیشگیری از آلودگی به ویروسهای هپاتیت C و AIDS وجود ندارد .

 • AIDS / HIV

ریسک انتقال ویروس HIV ( ویروس عامل بیماری AIDS ) از طریق تماس با سر سوزن بطور قابل ملاحظه ای کمتر از ویروس هپاتیت B است . چند صد نفری از کارکنان مراقبت های بهداشتی در آمریکا که آلوده به ویروس HIV شده بودند ، بیشتر از میان آسیب دیدگان از طریق تماس با needle بودند تا خون بیماران آلوده به ویروس HIV .

 • هپاتیت B

ریسک انتقال HBV ، توسط واکسیناسیون در برابر هپاتیت B کاهش پیدا کرده است ، که این هم 90 تا 95 درصد در پیشگیری از ریسک انتقال HBV به کارکنان مراقبت های بهداشتی در معرض آسیب های ناشی از needle موثر بوده است .

به این علت که HBV قادر است بر روی سطوح محیط تا بیش از یک هفته باقی بماند ، تماس غیر مستقیم با HBV می تواند از طریق سرایت توسط اجسام بی جان رخ دهد و فاکتورهائی از شیوع HBV در میان بیماران و شاغلان واحد های همودیالیز پدیدار شود .

 • هپاتیت C

آسیب های ناشی از تماس با needle همچنین می تواند عامل انتقال هپاتیت C باشد . ریسک فاکتورها برای انتقال ویروس هپاتیت C در محیط شغلی 8/1 درصد می باشد ( گستره ای بین صفر تا 7 درصد ).

 

آسیب های ناشی از تماس با needle نیز می تواند موجب انتقال بسیاری از بیماریهای دیگر مانند بیماریهای ناشی از ویروسها ، باکتری ها ، قارچها و دیگر میکروارگانیسم ها ، به کارکنان مراقبت های بهداشتی ، محققان آزمایشگاهی و دامپزشکان شود . این بیماریها شامل موارد زیر می باشد :

 •  بلاستومایکوزیس
 • تب مالت
 • کریپتوکوکوزیس
 • دیفتری
 • سوزاک جلدی
 • تب خال
 • مالاریا
 • مایکوباکتریوزیس
 • مایکوپلاسما کاویه
 • تب لکه دار کوه راکی
 • اسپورتریکوزیس
 • استافیلوکوکوس اورئوس
 • استافیلوکوکوس پیوژن
 • سیفلیس
 • توکسوپلاسموزیس
 • سل

بسیاری از این بیماریها در موارد ایزوله و نادر قابل انتقال هستند . هر چند  اینچنین آسیب های ناشی از تماس با needle پی آمدهای جدی به همراه دارد اما هنوز اثبات نشده است .

پیشگیری از آسیب های ناشی از تماس با سرسوزن بهترین راه برای محافظت شما از این عفونتهاست.

 

 • چه کسانی تحت ریسک آسیب های ناشی از تماس با needle هستند ؟

برآوردها نشان می دهد که بین 600000 تا 800000 مورد از اینگونه آسیب ها در طول سال رخ می دهد . متاسفانه تنها در حدود نیمی از این آسیبها گزارش می شود . بسیاری از افراد ی که در مراکز مراقبت های بهداشتی کار می کنند در معرض ریسک ابتلا به آسیب های ناسی از تماس با لوازم برنده و needle هستند . کار کردن با اینچنین ابزاری حقیقتی زندگی کاری بیشتر کارکنان مراقبت های بهداشتی است. همواره آسیبهای ناشی از تماس با needle  را به مسئولین گزارش دهید ، تا زمانیکه از دریافت پاسخ مراقبتی مقتضی مطمئن شوید.

 • پرستاران در معرض بسیاری از آسیب های ناشی از needle هستند ، به این دلیل که آنها بسیاری از تزریقات و مراقبتهای بهداشتی را انجام می دهند .
 • لوازم تیز بسیاری در جراحیها و اطاق عمل استفاده می شود که ریسک آسیب ها را در میان پرسنل شاغل در این سطوح را افزایش می دهد .
 • دندانپزشکها و پرسنل دندانپزشکی در معرض ریسک بالائی از آسیب ها هستند ، بخاطر اینکه بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در دندانپزشکی را اشیاء تیز و برنده تشکیل می دهد .
 • پرسنل آزمایشگاه در بخشهای معینی از شغلشان ، انواع مختلفی از ابزار تیز را بدست می گیرند .
 • در زمانیکه needle ، سرنگ ، و دیگر ابزار بطور خطرناک از میان ملافه ها ، پارچه ها و دیگر لباسها خارج می شوند ، میتوانند موجب آسیب رسانب به پرسنل لنژ شوند .
 • پرسنل خدمات ممکن است در هنگامیکه یک شی تیز بطور غلط دفع می گردد متحمل آسیب های ناشی از تماس با needle شوند .
 • چه نوع از needle معمولاً علت آسیب های ناشی از تماس با needle است ؟

 

 • Needle تزریق زیر جلدی
 • Needle تزریق داخل رگی
 • لانست
 • تیغ ها ، اسکالپ ها و دیگر چیزهای شبیه تیغ
 • Retractors
 • Needle خونگیری
 • Needle بخیه
 • Needle مستعمل موجود در سیستمهای نقل و انتقال زباله
 • بسیاری از ابزارهای دندانپزشکی

 

 • آیا آداب کاری معین ، ریسک آسیب های ناشی از تماس با needle را افزایش می دهد ؟

بله ، مطالعات گذشته نشان می دهد که آسیب های ناشی از تماس با needle اغلب وابسته به فعالیتهای زیر است :

 • قرار دادن مجدد کلاهک needle
 • انتقال مایعات بدن به داخل ظروف
 • نقص در دفع مناسب needle استفاده شده در ظروف مقاوم در برابر قطعات تیز که شکسته یا سوراخ شده است
 • طراحی نامناسب لوازم مورد استفاره
 • وضعیت نامناسب بدنی ( پوسچر غلط ) در هنگام کار کردن
 • تجربه کارکنان
 • از دست دادن تمرکز

 

 •  چگونه خودمان را از آسیب های ناشی از تماس با needle محافظت کنیم

  

 • از استفاده نیدلهائی که موثر و ایمن نیستند اجتناب کنید .
 • د رانتخاب و ارزیابی ابزار ی که با خصوصیت ایمنی خود ریسک آسیب های ناشی از needle را کاهش می دهد ، به مسئول خود کمک کنید .
 • از قرار دادن مجدد کلاهک needle اجتناب نمائید .
 • ابزاری را استفاده کنید که با در نظر گرفتن خصوصیات ایمنی ، توسط مسئولین شما تهیه می شود.
 • قبل از استفاده از needle ، برای جابجائی با دست و دفع آنها برنامه ریزی نمائید .
 • Needle استفاده شده را فوراً در ظروف اختصاصی دفع قطعات تیز (safety box) بریزید .
 • همواره آسیبهای ناشی از قطعات تیز و needle را گزارش دهید ، تا زمانیکه از دریافت پاسخ مراقبتی مقتضی مطمئن شوید .
 • در صورت مشاهده هر گونه خطر بالقوه ناشی از تماس با needle ، مسئول خود را مطلع نمائید .
 • در برنامه های آموزشی مرتبط با پیشگیری از عفونتها شرکت کنید .
 • نسبت به انجام واکسیناسیون هپاتیت B اقدام نمائید .

 

 • نمونه های گزارش شده

 

 • نمونه اول

( فصلنامه پرستاری ایران - شماره 49 - فروردین 1386 )

صدمات فرو رفتن سرسوزن آلوده و میزان گزارش دهى این صدمات در پرستاران بالینی

نویسندگان: آرمان آزادی، منیره انوشه

 روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقطعى بود. محیط پ‍‍ژوهش شامل یک بیمارستان آموزشى و یک بیمارستان غیر آموزشى شهر تهران می­باشد. نمونه­هاى پژوهش 111 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌هاى مذکور بودند که به روش نمونه­گیرى مبتنى بر هدف انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه به تکمیل پرسشنامه مربوط به این مطالعه پرداختند. پرسشنامه شامل اطلاعات فردى و حرفه­اى پرستاران و نیز تعداد موارد صدمات فرورفتن سوزن آلوده در یکسال گذشته، موارد گزارش شده و نیز دلایل عدم گزارش­دهى بود.

  یافته ها: بر اساس یافته­ها 54 درصد پرستاران ذکر کردند که تاکنون دچار صدمات فرورفتن سرسوزن آلوده نشده­اند و 45 درصد آنان بیان کردند که در طى دوران فعالیت بالینی­شان حداقل یک بار دچار صدمات فرورفتن سرسوزن آلوده شده­اند، 34 درصد پرستاران ذکر کردند که در 12 ماه گذشته دچار 58 مورد صدمه فرورفتن سرسوزن آلوده شده‌اند(میزان بروز خام: 52/0 صدمه فرو رفتن سوزن/پرستار/سال). تنها 36 درصد پرستارانى که دچار صدمه فرورفتن سوزن در سال گذشته شده بودند بیان کردند که این صدمات را به سوپروایزر، کمیته کنترل عفونت بیمارستان و یا اورژانس گزارش کرده­اند. دلایل عدم گزارش­دهى شامل: عدم رضایت از پیگیرى(33 درصد)، احتمال خطر پائین عفونت در منبع صدمه(29 درصد)، مشغله کارى(5/12 درصد)، عدم آشنایى با فرایند گزارش­دهى(17 درصد) و عدم درک خطر(8 درصد) بود.

  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که صدمات فرورفتن سرسوزن آلوده و نیز کم گزارش­دهى این صدمات در میان پرستاران از میزان بالایى برخوردار است و مطالعات وسیعترى در این خصوص باید صورت گیرد. مداخلات ویژه مانند ثبت یک پروتکل استاندارد گزارش­دهى، آموزش کارکنان و استاندارد کردن درمان‌هاى پروفیلاکتیک پس از صدمه می­تواند در بهبود گزارش­دهى این صدمات مؤثر باشد.

 

 • نمونه دوم

  بررسی میزان تماس شغلی با خون در کارکنان ودانشجویان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1384

نویسندگان :داوود آقادوست ، محمد حاجی جعفری ، بتول علایی طباطبایی ،دمحمدحسین زیلوچی ،عباس دلیریان 

 

 

 

مواد و رو شها: تحقیق به روش مقطعی بر روی 678 نفر از کارکنان و دانشجویان مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، نقوی، متینی، اخوان اورژانس مرکزی و گلابچی که از طریق سرشماری انتخاب شدند، انجام شد . اطلاعات مربوط از طریق پرسشنامه ای حاوی 22 سوال که شامل اطلاعات فردی، سابقه تماس شغلی با خون ، انواع تماس، زمان و مکان رخ دادن آسیب، وسایل آسیب رسان و نوع خدمت منجر به آسیب می باشد، جمع آوری گردید. سپس این اطلاعات با استفاده از آماره توصیفی تجزیه و تحلیل شد.

 

نتایج:از مجموع 678 نفر از کارکنان و دانشجویان که پرسشنامه را تکمیل نمودند 247 نفر مرد و 431 نفر زن بودندسابقه تماس شغلی با خون در طول مدت خدمت 94 % گزارش شد که در سه گروه پرستار اورژانس، تکنیسین اتاق عمل و کاردان و کارشناسان آزمایشگاه به میزان 100 % بود. دانشجویان کارورزی پزشکی7/91 درصد و پرستاری  8/90 درصد تماس با خون را ذکر کردند. 2/58 درصد از پرسش شوندگان در معرض آسیب اجسام نو ک تیز و5/53 درصد در معرض پاشیدن ترشحات بدن بیشتر از یک بار بودند . از میان وسایل آسیب رسان بیشتر ین فراوانی مربوط به سرسوزن سرن گهای تزریقی با      5/37 درصد بود که در 6/31 درصد از موارد در هنگام انجام تزریقات رخ داده بود. 2/97 درصد از موارد، دستها دچار آسیب شده بودند . بیشترین آسیب یعنی 9/61 درصد در نوبت کاری صبح رخ داده بود .

نتیجه گیری: فراوانی بالای تماس شغلی با خون زنگ خطر جدی برای پزشکان و کارکنان مراکز آموزشی درمانی کاشان است. آموز شهای کاربردی و را ه اندازی دستگاه گزارش دهی و ثبت تماس های شغلی توصیه می شود

 

آسیب های ناشی از تماس با needle می تواند موجب عوارض کشنده و جدی گردد . کارکنان مراقبت های بهداشتی که از needle  استفاده کرده و یا ممکن است در معرض آن باشند ریسک بالائی از تماس با needle  را متحمل می شوند . کلیه کارکنانی که تحت این ریسک قرار دارند باید در مسیر حفاظت خود نسبت به این خطر بهداشتی گام بردارند.

 

 

 

/ 1 نظر / 227 بازدید
فرامرز

می پسندم