آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

 

آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها

1۳ صفحه

آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه‌ها

۲۸ صفحه

آيين‎نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاه‌ها

3۹ صفحه

آيين نامه تاسيس مركز بهداشت كار در كارگاه‌ها

۱۱ صفحه

آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

۶ صفحه

آيين نامه تشخيص و تاييد مشاور فني و خدمات ايمني

 ۵ صفحه

آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي

۱۶ صفحه

آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

6 صفحه

آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

6 صفحه

دستورالعمل اجرايي كارهاي سخت و زيان آور

5 صفحه

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

5 صفحه

آيين‌نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

17 صفحه

آيين نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاه‌ها

29 صفحه

آيين نامه و مقررات ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار

13 صفحه

آيين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال زمين

15 صفحه

آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي دركارگاه‌ها

13 صفحه

آيين‎نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

41 صفحه

آيين نامه حفاظتي صنایع چوب

25 صفحه

آيين نامه حفاظتي ماشين سنگ سمباده

7 صفحه

آيين نامه و مقررات حفاظت در ريخته گري، آهنگري و جوشكاري

 7 صفحه

آيين نامه و مقررات حفاظتي ماشين‌هاي افزار

9 صفحه

آيين نامه و مقررات حفاظتي ماشين‌هاي بهمزن و مخلوط كننده 4 صفحه آيين نامه و مقررات حفاظتي در ماشين‌هاي كنگاسور، خردكن و آسياب 3 صفحه آيين نامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع 25 صفحه آيين نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز 27 صفحه آيين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگ‌هاي آبگرم 32 صفحه آيين نامه و مقررات حفاظتي پرس‌ها (پرسكاري سرد فلزات) 63 صفحه آيين نامه حفاظتي پرس‌هاي تزريقي (پلاستيك و دايكاست) 10 صفحه آيين نامه و مقررات حفاظتي حفر چاه‌هاي دستي 11 صفحه آيين نامه ايمني معادن 60 صفحه آيين نامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي 8 صفحه آيين نامه حفاظتي كارگاه‎هاي ساختماني 42 صفحه آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها 10 صفحه آيين نامه علايم ايمني در کارگاه ‎ 35 صفحه آيين نامه ايمني تعميرگاه هاي وسايط نقليه  ‎ 7 صفحه آيين نامه حفاظت ايمني در آزمايشگاه ها  ‎ 14 صفحه آيين نامه  ايمني ماشين ها وادوات کشاورزي  ‎ 8 صفحه

/ 0 نظر / 21 بازدید