طراحی فضای کار

سکوی قابل تنظیم که به صورت اتوماتیک خو را با قد کارگران مطابقت می دهد .

 

·         مطمئن شوید که فضای کافی برای گردش وجود دارد تا از پیچش جلوگیری شود .

 

·         از حمایت کننده ها و آویزهای قابل تنظیم برای بکار گیری ابزار سنگین استفاده کنید .

 

آویزهای قابل تنظیم موجب کاهش فعالیت عضلانی فشار بر روی پشت می شود .

 

حمایت کننده های ابزار کششها و گستردگی بدنی بیش از حد را بر طرف می کند .

 

·         از صندوقچه هائی استفاده کنید که اجازه دسترسی آسان را به شما می دهند .

 

ابزار بلند کردن و کج نمودن و درب کناری بر روی صندوقچه ها موجب کاهش خمیدگی می شود .

/ 0 نظر / 30 بازدید