پنج گام به سوی ارزیابی ریسک

گام اول : شناخت خطرات

در ابتداشما نیاز دارید در خصوص چگونگی آسیب به افراد تحقیق کنید . هنگامی که شما بطور روزمره در مکانی کار می کنید تسلط بر بعضی از خطرات بسیار آسان است . موارد زیر بعضی از نکاتی هستند که به شما در تشخیص این خطرات کمک می کنند :

·         در محدوده محل کار خود قدم بزنید و آنچه را که بطور معقول انتظار دارید علت ایجاد صدمه باشد جستجو کنید .

·         از کارکنانتان یا از نمایندگان آنها در خصوص مواردی که به نظر آنها می رسد سوال کنید .آنها ممکن است چیزهائی را دیده با شند که به فوریت برای شما مشهود نمی باشد .

·         از منابع اطلاعاتی موجود ( سایتها ، کتابها و ... ) در خصوص خطرات بالقوه شغل خود بهره بگیرید .

·         دستورالعمل های تولید یا برگه های اطلاعاتی را در خصوص مواد شیمیائی و ابزارها چک کنید چرا که آنها می توانند در بیان جزئیات خطرات و ایجاد دورنمائی صحیح در خصوصشان یاریگر باشند .

·         یک پشتیبان به منظور ثبت مخاطرات بهداشتی و حوادث داشته باشید . این موضوع اغلب به شما در شناخت خطرات مشهود کوچکتر کمک خواهد نمود .

·         بخاطر داشته باشید در خصوص خطرات بهداشتی دراز مدت و همچنین ایمنی در برابر خطرات بیاندیشید .( برای مثال سطوح بالائی از سرو صدا و تماس با مواد خطرناک )

 

گام دوم : در خصوص اینکه چه کسانی و چگونه ممکن است آسیب ببینند تصمیم بگیرید .

برای هر خطری باید روشن کنید که چه کسانی ممکن است صدمه ببینند . این مسئله به شما در خصوص شناخت بهترین راه مدیریت ریسک کمک خواهد نمود . این بدین معنی است که هر کسی را با توجه به نامش لیست کنید نه اینکه نسبت به گروههائی از افراد شناخت پیدا نمائید .

بخاطر داشته باشید :

·         بعضی از کارگران نیازهای ویژه ای را دارند ، برای مثال گارگران جوان و جدید ، مادران جدید و باردار و افراد ناتوان ممکن است تحت ریسکهای ویژه ای باشند . در خصوص نیازهای که برای بعضی از خطرات خواهید داشت بیشتر بیاندیشید .

·         کارگران خدمات ، ویزیتورها ، پیمانکارها ، کارگران نگهداری و تعمیر و .... ، ممکن نیست در هر زمانی در محیط کار حضور داشته باشند .

·         کارکنان امر عمومی ، اگر بر اساس نوع فعالیتشان می توانند صدمه ببینند .

·         اگر بطور مشترک در محیط کار خود مشغول به کار هستید نیاز خواهید داشت در خصوص اثرات کاری خود بر روی شغل دیگران و بعلاوه چگونگی اثرات کاری آنها بر روی شغل خود فکر کنید .  

·         اگر پرسنل شما می توانند در خصوص چیزهائی که  ممکن است شما در باره آنها دچار اشتباه شوید ، کمک نمایند ، دعوت کنید .

 

گام سوم : ریسکها را ارزیابی نموده و در باره موارد احتیاطی تصمیم بگیرید .

خطرات موجود را مشخص کنید . سپس در خصوص آنچه که در مورد این خطرات می خواهید انجام دهید تصمیم بگیرید . از منابع اطلاعاتی موجوددر زمینه روشها ی مناسب در این خصوص کمک بگیرید . در ابتدا به کارهائی که قبلا انجام داده اید بنگرید ، در خصوص کنترلهائی که در محیط کار بر قرار نموده و سازماندهی کاری که انجام داده اید تفکر کنید . سپس آنها را با روشهای مناسب موجود مقایسه نموده و در صورت وجود نقایص باید با انجام نکات تکمیلی خود را تا حد استاندارد بالا بیاورید . در این موارد از خود سوال کنید :

·         آیا من می توانم از تمامی خطرات رهائی بیابم ؟

·         اگر نه ، چگونه می توانم ریسکها را کنترل کنم بطوریکه ایجاد صدمه بعبد بنظر برسد ؟

در صورت امکان در هنگام اجرای کنترل ریسک اصول زیر را بکار ببندید :

·         سعی کنید گزینه های ریسک زای کمی داشته باشید ( برای مثال به سمت استفاده از مواد شیمیائی کمتر رهنمون شوید )

·         از گسترش خطر جلوگیری نمائید ( برای مثال حفاظ گذاری ) .

·         برای کاهش تماس با خطرات کار را سازماندهی نمائید .( برای مثال قرار دادن موانع در میان پیاده روها و ترافیک )

·         لوازم حفاظت فردی توزیع نمائید . ( برای مثال لباس ، پوشش های حفاظتی پا ، عینک های حفاظتی و ... )

·         امکانات رفاهی مهیا نمائید ( کمکهای اولیه و امکانات شستشو برای رفع ترکیبات )

بهبود بهداشت و ایمنی به هزینه زیادی نیاز ندارد . برای مثال قرار دادن یک آینه روی یک پیچ جاده ای نامشخص که در پیشگیری از حوادث رانندگی کمک میکند اقدام احتیاطی کم هزینه ای در خصوص ریسکها بنظر می رسد . ناتوانی در بکارگیری اقدامات احتیاطی ساده می تواند هزینه شما را در برابر حوادثی که رخ می دهد به میزان زیادی افزایش دهد .

پرسنل را در این خصوص درگیر کنید ، بطوریکه بتوانید در خصوص آن هدفی که دارید مطمئن شوید تا کارهایتان را بصورت عملی انجام داده و از وقوع خطرات جدید نیز جلوگیری کنید .

 

گام چهارم : یافته های خود و بکارگیری آنها را ثبت نمائید .

بکار گیری نتایج ارزیابی ریسک در روشهای کاری در زمان نظارت بر افراد و پروسه کاری تفاوتهائی ایجاد خواهد نمود .

نتایج ارزیابی ریسک را مکتوب نموده و آنرا با پرسنل خود سهیم کنید ، انجام این کار توسط شما باعث تشویق و دلگرمی آنها خواهد شد .

ما انتظار داریم که یک ارزیابی ریسک بی عیب باشد  اما آن باین مناسب و شایسته باشد . شما نیاز دارید نشان دهید که :

·         یک ارزیابی مناسب انجام شده است .

·         شما پرسیدید چه کسانی ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند .

·         شما با همه خطرات عمده سروکار داشتید . شما افرادی را که در معرض خطرات هستند مورد توجه قرار دادید .

·         اقدام احتیاطی مورد قبول بود .

·         شما پرسنل خود یا نمایندگان آنها را در این فرایند درگیر کردید .

اگر همانند خیلی از مشاغل ، شما به این نتیجه رسیدید که کلاً اصلاحات زیادی جهت اجرا وجود دارد ، کوچک و بزرگ ، هیچگاه سعی نکنید که همه آنها را به یکباره انجام دهید . یک برنامه کاری ایجاد نموده و در ابتدا به موارد بسیار مهم رسیدگی نمائید . بازرس ایمنی و بهداشت تلاش مشاغلی را که بطور وضوع سعی در ایجاد اصلاحات نموده اند تائید کند .

یک برنامه فعالیتی خوب اغلب شامل ترکیبی از موارد مختلف به شرح زیر می باشد :

·         یک سری اصلاحات کم هزینه و آسان که میتواند بسرعت انجام گیرد ، همچنین شاید یک راه حل موقتی که کنترلهای محیطی را تا حد بسیار زیادی مطمئن نماید .

·         راه حلهای دراز مدت برای ریسکهائی که به احتمال زیاد موجب حوادث و صدمات بهداشتی می شوند.

·         راه حلهای دراز مدت برای ریسکهائی با بدترین اثرات بالقوه .

·         تهیه مقدمات به منظور آموزش کارکنان در خصوص ریسکهای عمده ای که باقی ماندند و چگونگی کنترل آنها .

·         بازرسی های منظم به منضور اطمینان از باقی ماندن اقدامات کنترلی در محیط کار ، و

·         الزامات آشکار -  چه کسانی بر روی چه فعالیتهائی و همچنین در چه زمانی مدیریت نمایند .

بخاطر داشته باشید ، در ابتدا بر اساس اهمیت سازماندهی نموده و با موارد بسیار مهم درگیر شوید . همچنین هر فعالیتی را که کامل نمودید آن را در لیست برنامه خود تیک بزنید .

 

گام پنجم : بازبینی ارزیابی ریسک و در صورت لزوم به روز نمودن آن

محیطهای کاری اندکی به همان صورت اولیه باقی می ماند . دیر یا زود شما ابزار جدید ، مواد و تولیداتی را می آورید که میتوانند خطرات جدیدی را رهبری نمایند . آن چیز قابل قبولیست ، بنابراین بر مبنای روند توسعه آنچه را که انجام داده اید ، بازبینی کنید . همه ساله و یا بر طبق مقررات بازبینی کنید تا ببینید در کجا هستید ، از اینکه هنوز در حال بهبود هستید و یا دست کم لغزشی به سمت عقب ندارید ، مطمئن شوید .

مجددا به ارزیابی ریسک خود بنگرید . آیا تغیراتی وجود داشت ؟ آیا هنوز به انجام اصلاحات دیگری نیاز دارید ؟ آیا کارگران شما مشکل دیگری را کشف نمودند ؟ آیا شما همه چیز را در مورد حوادث و خطاهای نزدیک می دانید ؟ در مورد بروز بودن ارزیابی ریسک خود مطمئن شوید .

وقتی که حرفه ای را شروع می کنید فراموش کردن بازبینی ارزیابی ریسک تا حد زیادی عادیست – تا زمانیکه بعضی موارد دچار خطا شوند که مسلما آن زمان دیر است . چرا از هم اکنون نسبت به تعیین تاریخ بازبینی اقدام نمی کنید ؟ این موضوع را بعنوان یک رویداد سالانه در دفتر یادداشت خود ثبت کنید .

اگر در طول سال تغیرات عمده ای وجود داشت ، منتظر نمانید . ارزیابی ریسک خود را چک نموده و در هر کجا که ضروریست اصلاحات را انجام دهید . در صورت امکان بهتر این است که در هنگام برنامه ریزی برای ایجاد تغیرات در مورد ارزیابی ریسک نیز بیاندیشید . این روش به شما اجازه می دهد که انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید .  

منبع : http://www.hse.gov.uk

/ 2 نظر / 38 بازدید
خادم خدا

بنده خدا دزدي مطلب نكن

محمدرضا علائی نژاد

به این بنده خدای از خدا بی خبر باید گفت که فقط او و امسال او نیستند که بلدند با مراجعه به سایتهای مرجع و بهره گیری از مطالب ارائه شده و ترجمه شان آن را در اختیار افراد علاقه مند قرار دهند . با توجه به اطلاعات اولیه ای که در ابتدای وبلاگ دادم تلاش من ارائه مطالب جالب نوعاً جدید کاربردی و قابل استفاده برای عموم است که تقریبا بجز اخبار و مطالبی که با ذکر ماخد از سایتهای فارسی ارائه می شود همگی ترجمه متون انگلیسی سایتهای معتبر است و خوشبختانه دزدی صورت نگرفته که نگران آن باشم . این شخص از خدا بی خبر که خود را بنده خدا نیز معرفی نموده !!!؟ آنقدر جرات و اعتماد به نفس ندارد که خود را معرفی نماید حال فقط یاد گرفته که به مردم تهمت دروغ بزند که عین کفر است . دیگر قضاوت رابه شما خوانندگان محترم واگذار می کنم .