همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
 
٨ لغایت 10 اردیبهشت ماه 1388

 برگزار کنندگان :

انجمن علمی بهداشت کار ایران

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهلت ارسال خلاصه مقاله : 30/10/1387

فرم ثبت نام

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس Http://www.ioha.ir/persian  مراجعه فرمائید

/ 0 نظر / 25 بازدید