ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر ( 1 )

پوسچرماشین نویسی ایدآل :

کیبورد با شیب منفی حمایت شده

در پوسچر ماشین نویسی ایدآل هر دو بار عضلانی استاتیک و دینامیک به حداقل رسیده است . این پوسچر زمانی اجرا می شود که کیبورد پائین ارتفاع آرنج قرار بگیرد و کیبورد شیب ملایمی دور از کاربر داشته باشد بطوریکه نوک کلیدها نزدیک به دستها و درحالت یک پوسچر طبیعی باشد . در این حالت بازوها ؛ شانه ها گردن و پشت می توانند راحت باشند خصوصاً در طول وقفه های استراحت کوتاه . همچنین در این حالت نشستن با کمی خم شدن به عقب کمر بر روی بخش حمایتی لومبار تکیه می دهد ؛ زاویه آرنج نیز باز است تا چرخش را تا پائین تر از بازو و دست افزایش دهد ؛ زاویه شکم ؛ زاویه رکبی ( پشت زانو ) باز است تا گردش خون را افزایش دهد . تکیه گاه پاها بطور ثابت بالای کف اتاق میباشد .

 

/ 0 نظر / 53 بازدید