ضوابط , دستورالعمل ها و راهنماهای ملی مرتبط با HSE

ضوابط , دستورالعمل ها و راهنماهای ملی مرتبط با HSE

 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پسا بها نشریه شماره 535

دستورالعمل امداد و نجات در معادن نشریه شماره 488

دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری) نشریه شماره 522

راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب نشریه شماره 520

مدیریت ایمنی در کارگاه‌های عمرانی

راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن

راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی

مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن

 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی

دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب

 ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب

/ 0 نظر / 46 بازدید