بیماریهای ناشی از کار

     اعصابی که عضلات و پوست را در بخش انتهائی بالای بازو تغذیه می کند ، نخاع شوکی را بصورت شبکه پیچیده ای از فیبرها ، ریشه ها ، و دسته های عصبی به نام شبکه های بازوئی «brachial plexus» ترک می نماید . این اعصاب به سمت کناره پائینی جلوی گردن حرکت کرده و تقسیم می شوند . سپس دوباره به هم می پیوندند تا اعصاب مدیان ، اولنار و رادیال را شکل دهند . این اعصاب به سمت پائین بازو در مسیرهای متفاوت عضلات حرکت کرده و موجب حسیسیت آنها می شوند . اعصاب سیگنالهائی را به عضلات می فرستند تا منقبض شده و اجازه می دهند هر تغییراتی را در پوست احساس کنید . اگر این اعصاب به هر علتی در معرض خطر قرار گیرند ، می تواند موجب تغییرات حسی و قدرتی گردد .

اعصاب ممکن است بر اثر حرکات تکراری به خطر بیافتند . حرکات تکراری می تواند موجب فشار یا گیر افتادن عصب شود . همچنین فشار می تواند باعث سفتی عضلات ، تورم نسوج احاطه کننده یا اختلال عصبی شود .

وقتی یک عصب تحت فشار است شما تحریکاتی را در بعضی جاها واقع در نقاط تحت فشار و نوک انگشتان احساس می کنید . فشار عصبی بر روی اعصاب اولنار رادیال و مدیان می تواند در هر کجای طول مسیر حرکتشان از گردن تا دست رخ دهد . درد در ساعد ، مچ یا انگشتان می تواند از فشار در گردن ، آرنج یا سطح مچ سرچشمه بگیرد . آن پاسخ این مطلب است که چرا در زمان احساس درد در آرنج ، مچ و دست باید علتش را در مسیر گردن به بازو جستجو کنید .

همچنین اعصاب می توانند در بیش از یک قسمت بدن تحت فشار قرار بگیرند . این موضوع در کاربران کامپیوتر که سفتی و تنش عضله را در قسمت های متعددی در بدنشان دارند ، رایج است . این پدیده آسیب فشار مضاعف ( double crush injury ) نامیده می شود که تشخیص آن نیز خیلی مشکل است .

سندرم مدخل خروجی قفسه سینه  «4»TOS  در زمانی که اعصاب شبکه بازوئی به علت گرفتگی عضلات قدامی گردن متصل به دنده ها ، تحت فشار قرار گرفته یا بوسیله دنده اول بالا می رود ، رخ می دهد .نشانه ها و علائم آن شامل بیحسی و احساس سوزش در دست که اغلب بر اثر فعالیت در بالای سر همچون خشک کردن موها توسط سشوار یا نگه داشتن گوشی تلفن بین گوش و شانه ایجاد می شود . فشار بر روی شبکه بازوئی که نا شی از گرفتگی عضله کناری گردن است خود می تواند نتیجه وضعیت سر نامناسب یا پوسچر خمیده باشد . خوابیدن با قرار دادن دستان در بالای سر یا در اطراف بالش می تواند درد شدیدی را در شب ایجاد نماید .

سندروم تونل رادیال «5» به فشار یا عکس العمل عصب رادیال واقع در بخش خارجی آرنج ، اشاره دارد . خیلی از اوقات علت آن باز شدن مکرر انگشتان و مچ دست یا چرخش ساعد است . علائم ممکن است در آرنج ، جائی که عصب تحت فشار قرار دارد یا نزدیک پائین انگشت شست و یا در هر جائی مابین آنها رخ دهد . ضعف مچ دست نیز یک علامت متداول است .

سندروم تونل کوبیتال «6» وقتی که عصب اولنار تحت فشار قرار بگیرد یا در داخل آرنج به تله بیافتد ، رخ می دهد . علائم متداول آن بی حسی یا سوزش در بالا یا پائین درون بازو و احساس سوزش در میان انگشتان کوچک و انگشتر می باشد . خمیدگی مکرر آرنج یا تکیه دادن آرنج روی سطحی سفت ، از علل متداول این آسیب عصبی است . همچنین عصب اولنار می تواند در کانال گایون در مچ دست نیز تحت فشار قرار بگیرد که البته این موضوع زیاد رایج نمی باشد .

سندروم تونل کارپال «7» به علت فشار روی عصب مدیان در سطح تونل کارپ ناشی می شود . این تونل از عبور لیگامانها بر روی استخولنهای کارپ واقع در مچ دست شکل یافته است . نشانه ها و علائم ابتدائی ممکن است شامل بیحسی یا سوزش در انگشتان شست ، اشاره ، میانی و نیمی از انگشت انگشتر باشد . اشخاص اغلب شبها به علت درد در دست از خواب بیدار می شوند ( falling asleep ) . علائم اغلب زمانی که در حفظ اشیاء با دست مداوت و کوشش می کنید افزایش میابد . افتادن مکرر اشیاء یک شکایت متداول است .

 

تاندونها همچنین میتوانند توسط حرکات تکراری تحت تاثیر قرار بگیرند . تاندونها عضلات را به استخوانها و نسوجی که دارای خاصیت ارتجاعی و کششی کمی هستند متصل می کنند . اگر آنها به علت استفاده مفرط یا حفظ موقعست های طولانی مدت و استاتیک بیشتر از میزان کشش خود تحت تاثیر قرار بگیرند ، پارگی های کوچکی در آنها ایجاد می شود . اصطکاک ناشی از استفاده مفرط نیز ممکن است موجب تورم تاندون گردد . این موضوع موجب حالتی می شود که آن را تندینیتیس ( tendinitis ) می نامند .

تندینیتیس اغلب به علت خم شدن و باز شدن تاندونهای انگشت شست ، ساعد ، آرنج یا شانه رخ می دهد . گستره علائم از درد اختصاصی ، گرفتگی ، کوفتگی و احساس سوزش تا درد غیر اختصاصی عمیق می باشد . چنگش تا نقطه ای که شما بسختی در حال نگه داشتن یک شیء هستید می تواند زیان برساند .

تاندونهای مچ و دست بسیار کوچک بوده و در صورت استفاده مفرط ریسک بالائی را در آسیب دیدن دارند . این موضوع میتواند بدنبال فعالیت هائی همچون تایپ در وضعیت نامطلوب ، فشار بیش از حد به کیبورد یا نگه داشتن محکم یا به مدت طولانی ماوس و دیگر ابزار حرکت دهنده مکان نما ، رخ دهد . با وجود پایداری بیشتر و توانائی بالاتر ، تاندونهای بزرگتر شانه ها نیز می توانند در صورت نگه داشتن بازو ها به سمت جلو ، یا دور از جوانب بدن و یا کشش بیش از حد ، تحت تاثیر قرار بگیرند . آرنج تنیس بازان یا اپی کوندیلیت خارجی، تاندونهای عضلات باز کننده انگشتان را در بخش خارجی از آرنج تحت تاثیر قرار می دهد . آرنج گلف بازان یا اپیکوندیلیت داخلی بر روی تاندونهای عضلات خم کننده انگشتان در بخش داخلی آرنج موثر است .

عضلات می توانند بر اثر استفاده مفرط ، کشیده شوند و این مسئله موجب ایجاد پارگی های کوچک در آنها می شود . این پارگی های کوچک اسکار نسوج را شکل داده و به تورم و گرفتگی عضلات کمک می کند . یک درد ناراحت کننده و منتشر می تواند موجب آنچه که در التهابی عضله تاندون ( myofascial pain ) نامیده می شود ، گردد . ندولهای دردناک ، نقاط حساس که نقاط ماشه ای (trigger points ) نامیده می شود نیز می تواند در صورت استفاده مفرط از عضلات روی دهد .

نقاط ماشه ای می تواند تقریبا ً برای همه عضلات رخ دهد . وقتی که شما یک نقطه درد ناک را فشار می دهید درد ممکن است سطحی از بدن را طی کرده و سپس قطع شود ؛ این حالت الگوهای منتشره ( referral patterns ) نامیده می شود . موقعیت نقطه ماشه ای معمولاً محدوده ای از موقعیت درد منتشر می باشد . عضلات گردن درد را تا سر ، شانه ها و پشت منتشر می کند . عضلات بازو می توانند درد را تا گردن ، شانه ها ، آرنج ها ، مچ ها و دست ها منتشر نمایند .

الگوی خواب اغلب به علت درد عضلانی منقطع است . شما هنگامی که از خواب بر می خیزید با وجو آنکه فکر می کنید خواب کافی داشته اید در عضلات بدن خود احساس گرفتگی و خشکی می کنید . این انقطاع خواب و افزایش ناراحتی می تواند باعث افزایش سطح خستگی شود که خود نتیجه استفاده مفرط از عضلات می باشد .

مفاصل در صورت قرار گرفتن در یک موقعیت ثابت برای ساعات طولانی کار یا در خارج از زمان کار می تواند در حالت سفت و غیر طبیعی قرار گیرد . زمانی که ستون فقرات در پوسچرهای غلط و طولانی مدت قرار می کیرند مفاصل مهره های کمر و گردن بطور اخص مستعد تنش هستند . نگاه کردن به پائین در هنگام تایپ ، نگاه کردن به سمت بالا به یک نگه دارنده برگه که دور از شما قرار گرفته یا نشستن بطور خمیده بر روی صندلی می تواند موجب تنش در لیگامانهای ستون فقرات که مفاصل را حمایت می کنند ، شود و همچنین گرفتگی و تورم مفاصل را ایجاد نماید .

دوری از اختلالات ترومای تکراریRTD «8

نیروهای متعددی وجود دارند که به کمک هم موجب اختلالات ترومای تکراری می شوند . محیط کار شما ، ابزار کارتان و انچه که باعث می شود شما از بدنتان استفاده نمائید ، همه اجزای مهمی هستند . افزایش آگاهی در مورد پوسچر ها و عادات کاری تان ضروریست تا شما را برای کار ایمن و دوری از مشکلات مرتبط با اختلالات ترومای تکراری قادر سازد .

 

 

 

توضیحات:

1- cumulative trauma disorders

2- repetitive strain injuries

3- musculoskeletal disorder

4- Thoracic outlet syndrome

5- Radial tunnel syndrome

6- Cubital tunnel syndrome

7- Carpal tunnel syndrome

۸ -Repetitive Trauma Disorders

/ 0 نظر / 64 بازدید