دستورالعمل حمل دستی بار

·         در جائی که دیگر راه حلها نامناسب است از روش بلندکردن وحمل بار بصورت گروهی استفاده نمائید .

·         بخاطر داشته باشید که نیروی ترکیبی صرف شده از مجموع نیروهای اشخاص کمتر است .

·         اعضای گروه را از قدها و نیروهای مشابه انتخاب کنید .

·         برای گروه یک مسئول مشخص کنید .

·         فرمانهائی را جهت استفاده تعین کنید مانند : بلند کنید ، گام بردارید ، بایستید ، به روی زمین بگذارید . مطمئن شوید که هر یک از اعضاء گروه در زمان شنیدن فرمانها میدانند که چه کاری انجام دهند .

·         فرمانهائی که توسط مسئول گروه داده می شود را دنبال کنید .

·         قبل از تلاش برای انجام وظیفه محوله در خصوص بلند کردن و حمل گروهی با هم تمرین کنید.

 

در هنگام بلند کردن و حمل کردن اشیاء بزرگ بصورت گروهی چه کارهائی باید انجام شود؟

·         برای کاهش فشار بر روی شانه از پد شانه (Shoulder pad) استفاده کنید .

·         بار را بر روی همان شانه حمل کنید .

·         بطور همگام را بروید .

 

در هنگام بلند کردن و حمل وسایل بصورت گروهی چه کارهائی باید انجام شود ؟

·         از تسمه و بند چرمی استفاده کنید .

·         ارتفاع تسمه را بر اساس قد خود تنظیم نمائید .

 

·         از نوارهای پارچه ای در اطراف تسمه ها برای ایمن کردن آنها در برابر لغزش استفاده نمائید .

·         در هنگام بار گیری یک جسم سنگین بر روی چرخ باربری از دیگران کمک بگیرید .

·         از وزن بدنتان برای کج کردن شی استفاده نمائید .

·         لبه چرخ باربر را زیر شی مورد نظر قرار دهید .

 

·         با کمک دستیار خود لبه چرخ باربر را به عقب بکشید .

 

·         حرکت کنید ، فرد کمک کننده بر حرکت نظارت داشته باشد .

/ 0 نظر / 111 بازدید