دستورالعمل حمل دستی بار

چگونه باید یک ظرف استوانه ای شکل از روی زمین بلند شود ؟

·         در صورت امکان از تجهیزات مکانیکی استفاده نمائید .به تنهائی برای بلند کردن ظرف استوانه ای پر کوشش نکنید .

·         از خالی بودن بشکه قبل از بلند کردن آن مطمئن شوید .

·         در انتهای ظرف بایستید .

·         یک بالای خود را به سمت جلو در کنار بشکه و دیگری را درعقب قرار دهید .

·         ران و زانوهای خود را خم کنید .

·         کناره بشکه را در فاصله 15 سانتیمتری از زمین با آرنج های قرار گرفته در داخل رانها چنگ بزنید .

·         با فشار آوردن بر روی زانوی پشتی و ادامه مسیر به سمت بالا و جلو ، بلند شوید .

·         اگر شما در حال راه رفتن هستید زانوی عقبی خود را به سمت جلو بیاورید . نزدیک به ظرف استوانه ای قرار بگیرید .

·         برای تغیر چنگش دست در نقطه تعادل بایستید .

·         بوسیله حرکت دادن زانوی عقبی به سمت جلو بشکه را بر روی کف آن قرار دهید . از وزن بدنتان بعنوان یک بالانس کننده متقابل استفاده کنید .

چگونه باید عمل بلند کردن بشکه توسط دو نفر انجام گیرد ؟

·         برای بلند کردن بشکه پر از دو نفر استفاده کنید .

·         از همان تکنیک یک نفره استفاده کنید اما در این روش دو فرد در دو سوی بشکه چمپاتمه می زنند .

چگونه باید یک بشکه ایستاده را حرکت داد؟

به حالتی که پاها از هم فاصله دارد نزدیک بشکه بایستید . یک پا در جلو و دیگری در عقب قرار داشته باشد .

·         زانوها را کمی خمیده نگه دارید .

·         دستانتان را بصورت محکم در مقابل کناره بالائی بشکه قرار دهید .

·         بازوها را در امتداد آرنجها نگه دارید .

·         قبل از حرکت دادن بشکه آن را بآرامی تکان دهید تا محتویات آن را حس کنید .

·         بوسیله صاف کردن زانوی عقبی و جابجا نمودن وزن بدنتان بر روی زانوی جلوئی بخش جلوئی بالای بشکه را فشار دهید .

·         بشکه را در نقطه تعادل خم کنید . از زانوی عقبی خود بعنوان یک بالانس کننده متقابل استفاده کنید .

آیا وقتی بشکه ها روی هم انباشته شده هستند باید آنها را بطور معمول بلند نمود ؟

خیر . همواره برای انباشتن بشکه ها از جرثقیل یا لیفتراک استفاده نمائید .

/ 0 نظر / 34 بازدید