لوازم حفاظت فردی 3

  • گرمای بیش از حد
  • ترشحات داغ ار فلزات گداخته و دیگر مایعات گرم
  • ضربات بالقوه از سوی ابزار کار ، ماشین ها و مواد
  • مواد شیمیائی خطرناک

لباسهای حفاظتی بسیار متنوعی برای خطرات خاص در دسترس است . کارفرما ها لازم است که از کاربرد لوازم حفاظت فردی توسط کارکنان برای بخش هائی از بدن که در تماس با آسیب های احتمالیست ، مطمئن شوند . مثالهائی از حفاظ های بدن شامل روپوش های آزمایشگاهی ، جلیقه ها ، ژاکت ها ، پیش بندها ، گان های جراحی و لباسهای پوشاننده کامل بدن ، می باشد .

اگر یک ارزیابی خطر نشان دهد که استفاده از حفاظ بدن در برابر مواد سمی یا عوامل فیزیکی خطرناک لازم است ، لباس باید قبل از استفاده مورد بازرسی قرار بگیرد ، سایزلباس مناسب کارگر بوده ، کارائی آن مطلوب و برای هدف فوق مناسب باشد .

لباسهای حفاظتی با تنوع در مواد مورد استفاده در تولید آن وجود دارد که در برابر خطرات ویژه ای موثر هستند ، همانند :

الیاف کاغذ مانند که برای لباسهای یکبار مصرف به منظور حفاظت در برابر گرد وغبار و ترشحات مورد استفاده قرار می گیرد .

پشم عمل آوری شده و کتان با تغیرات دمائی بخوبی سازگار بوده ، موجب آسایش می گردد ، مقاوم در برابر آتش است و در مقابل گرد و غبار ، سائیدگی و سطوح زبر و محرک حفاظت ایجاد می نماید .

داک ( Duck ) نوعی پارچه کتانی که ظریف بافت است و از بریدگی ، کوفتگی در هنگام حمل دستی مواد سنگین ، تیز و زبر محافظت می نماید .

لاستیک ، پارچه های لاستیکی ، نئوپرن و پلاستیک که در برابر خطرات شیمیائی و فیزیکی معینی محافظت می نماید . وقتی که خطرات فیزیکی و شیمیائی وجود دارد ، ضمن ارتباط با تولید کننده لباس ، مطمئن شوید که مواد انتخاب شده ، حفاظت مورد لزوم را در برابر خطر مورد نظر ، ایجاد می کند .

/ 0 نظر / 35 بازدید