روش استاندارد اندازه گیری سرب هوای محیط کارروش استاندارد اندازه گیری ذرات ریز سرب و ترکیبات سرب درهوای محیط کاربا اسپکترومتری جذب اتمی

 شعله ای یا کوره گرافیتی

 

 

نشریه شماره ٩۵۴۵ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

جهت دریافت فایل PDF این نشریه روی عنوان کیلیک نمائید .

/ 2 نظر / 35 بازدید
داوود رحیمی

خواهشمنداست فایل PDF روش اندازه گیری ونمونه برداری سرب در هوا را میل فرمایید. متشکر دوست شما همکلاسی دوره کارشناسی ارشد

داوود رحیمی

خواهشمنداست فایل PDF روش اندازه گیری ونمونه برداری سرب در هوا را میل فرمایید. متشکر دوست شما همکلاسی دوره کارشناسی ارشد