سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف
محل برگزاری : تهران خ آزادی -دانشکده شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری : 18 الی 20 اسفند 88
مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 88

محور های اصلی همایش 

1. ایمنی و مدیریت ریسک        

·          تحلیل حوادث صنعتی جهت ترویج ایمنی و آموزش HSE

·          روش های نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات

·          روش های طراحی ذاتاً ایمن صنایع فرایندی

·          روش های شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

·          کاربرد نرم افزارهای حرفه­ای در مهندسی ایمنی

·          آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی

·          HSE و ایمنی در محیط پیمانکاری

·          طراحی و اجرای برنامه­ طرح واکنش اضطراری

·          ایمنی و بیمه

·          تجهیزات و ابزار جدید ایمنی

·          مدیریت بحران

 
2. ایمنی و محیط زیست

·          روش های نوین طراحی صنعتی جهت کاهش خسارات زیست محیطی

·          ارزیابی اثرات واحدهای صنعتی بر محیط های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی (EIA )

·          روش های سازگار کردن ایمنی و محیط زیست

·          روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرح های توسعهی صنایع

·          نقش و مسؤولیت ارگان های دولتی، قانون گذار و مردمی در حفاظت محیط زیست

·          نقش مدیریت HSE در حفاظت محیط زیست و تحقق توسعه­ پایدار

·          ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت های صنعتی

 

3. ایمنی و سلامت شخصی

·          ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات بهداشت صنعتی در محیط­های صنعتی

·          بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در مجتمع­های صنعتی کشور

·          بررسی عوامل مخاطره­آمیز برای سلامت پرسنل در صنعت

·          حوادث شغلی و رابط? علت و معلولی آن با بهداشت روانی کارکنان

·          روش­های ارزیابی بهداشت کار کارکنان در محیط کار

 

4. سیستم مدیریت HSE 

·          مبانی مدیریت HSE

·          آینده و جایگاه سیستم مدیریت HSE

·          مقررات و الزامات HSE پیمانکاران

·          نرم افزارهای تجاری در نظام مدیریت HSE

·          نظام مدیریت HSE و توسعه­ پایدار

 

5. فرهنگ ایمنی

·          فرهنگ و آنالیز تأثیر مؤلفه­های آن بر روی ایمنی

·          عامل خطای انسانی در حوادث

·          چگونگی تحلیل فرهنگ­های سازمانی و ملی و ارتباط آن با سیستم مدیریت HSE

 

 سایت همایش : http://www.cpsl.ir/index.aspx

/ 0 نظر / 22 بازدید