ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر ( 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

نگهدارنده متداول کیبورد

ماشین نویسی با یک کیبورد که بر روی نگهدارنده لولائی متداول کیبورد قرار دارد میتواند موجب افزایش مشکلات پوسچری برای کاربران شود . کار کردن با کیبورد با زاویه شیب زیاد روی نگهدارنده کیبورد یکی از پوسچرهای کاری رایج برای بسیاری از کاربران کامپیوتر است . در این وضعیت نگهداری مچ در یک پوسچر طبیعی مشکل است ؛ بخاطر اینکه ساعد خم شده و آن را خسته می کند که این موضوع باعث قرار گرفتن مچ ها در حالت کشش مچ بیشتر می گردد . مطالعات آنچه را که نشان می دهد نگهدارنده های کیبورد اساساً پوسچر مچ را بهبود می بخشد ؛ رد کرده است .

/ 0 نظر / 41 بازدید