ارگونومی

جدول ریسک فاکتورهای اصلی مداخله کننده در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی

 ( (  MSD's risk factors

فاکتورها

نتیجه یا اثر احتمالی

مثال

راه حل یا مثال عملی مناسب

اعمال نیرو به مقدار زیاد

بار اضافی حاد بر روی نسوج

بلند کردن ، حمل کردن ، کشیدن ، فشار دادن اشیاء سنگین

اجتناب از حمل دستی بارهای سنگین

حمل بارهای سنگین برای مدت زمان طولانی

بیماریهای فرسایشی خصوصا در مورد مهره لومبار

حمل دستی مواد

کاهش حجم اشیاء یا تعداد دفعات حمل در روز

جابجائی مکرر اشیاء

خستگی و کار اضافی ساختار عضلانی

تایپ کردن طولانی مدت ، کار کردن بیش از حد

کاهش فرکانس تکرار

کار کردن در پوسچر نامناسب

تحمیل بار اضافی به اجزاء اسکلتی و عضلانی

کارکردن با خمش و پیچش شدید تنه، یا دستها و بازوها در بالای شانه

کارکردن با تنه ای صاف و بازوهائی نزدیک به بدن

بار عضلانی استاتیک

فعالیت عضلانی طولانی مدت و احتمال بار اضافی

کار کردن در بالای سر ، کار کردن در فضائی محدود

جابجائی مکرر میان فعالیت و استراحت عضلانی

عدم فعالیت عضلانی

کاهش ظرفیت مفید عضلات ، تاندونها و استخوانها

نشستن طولانی مدت با نیازهای عضلانی کم

ایستادن مکرر ، کشش عضلات ، ژیمناستیک درمانی ، فعالیتهای ورزشی

کار دستی مکرر یکنواخت

ناراحتی عمومی در انتهای اندام فوقانی (RSI)

فعالیت تکراری یکنواخت عضلات بدون استراحت

قطع مکرر فعالیت و ایجاد وقفه های متناوب در حین انجام امور

کاربرد ارتعاش

عدم فعالیت عادی اعصاب ، کاهش جریان خون ، اختلالات فرسایشی

استفاده از ابزار دستی مرتعش ، نشستن در وسیله نقلیه مرتعش

استفاده از ابزار و صندلیهای کاهش دهنده ارتعاش

/ 0 نظر / 25 بازدید