دستورالعمل حمل دستی بار

·         از گیره های قلابی بر روی بارهائی که دستگیره بر از روی آنها حذف گردیده استفاده کنید .

 

·         انگشتانتان را بر روی لبه بار حلقه بزنید .

·         بار را با نوک انگشتان نگه ندارید .

 

 

 

·         از دسته های قرار گرفته در بالاتر از میانه بالائی کناره های ظروف استفاده کنید .

 

·         از چنگش لبه برای حمل دستی اشیاء شکل دار بدون دسته استفاده نمائید .

 

·         اشیاء را با دستانی که بطور مورب بر روی آن قرار گرفته نگه دارید .

 

·         هر جا که حمل با با دستکش سودمند است از آن استفاده نمائید .

 

چه چیزهای دیگری باید در زمینه حمایت کننده های چنگشی بدانیم ؟

برای بلند کردن و حمل نمودن بارهای ناموزون از حمایت کننده های چنگشی استفاده کنید .

 

·         از تسمه های بلند کننده برای حمل اشیاء استوانه ای شکل استفاده کنید .

 

·         برای حمل جعبه ها از دستگیره های حمل کننده استفاده نمائید .

 

·         از دستگیره های متصل شونده برای حمل اشیاء ناموزون با لبه تیز استفاده کنید .

 

·         از بالابرنده های وکیوم برای حمل مواد ورقه ای و صفحه ای استفاده نمائید .

 

·         برای بلند کردن اشیاء حجیم و سنگین از ابزار تسمه ای استفاده کنید.

 

·         موقعیت خم شده بین بدن و بار ایجاد نمائید .

 

·         بدن را مستقیم نگه دارید .

/ 0 نظر / 24 بازدید