# ارگونومی

ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر 13

·        اعمال اصلاحی متداول 1-     تابش مستقیم نباید بر روی مانیتور وجود داشته باشد , همه منابع روشنائی باید بطور مستقسم در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر 10

   تخفیف ناراحتی از طریق راه اندازی ایستگاه کار ·        مشکل بالقوه          کیبورد / ماوس : -         دور از دسترس است -         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید