ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر 9

کاهش ناراحتی از طریق برپائی ایستگاه کار : ( آرنج و ساعد )

مشکل بالقوه :

وضعیت های نامناسب کیبورد و ماوس

یک وضعیت نامطلوب برای کیبورد یا ماوس مچ شما را برای قرار گرفتن در وضعیت طبیعی کاهش می دهد . این موضوع می تواند موجب استفاده مفرط عضلات ساعد شما شود .

راه حل

 ارتفاع ماوس و کیبورد

ارتفاع کیبورد را تنظیم کنید بطوریکه در زمان تایپ شانه های شما راحت باشد , مچ دست شما صاف بوده و زاویه آرنج 90 درجه بطور ثابت در کنار بدن شما باشد .

اگر شما نمی توانید ارتفاع کیبورد را تنظیم نمائید , ارتفاع صندلی خود را افزایش داده و از زیرپائی نمائید تا بطور مطلوب پاهای شما را حمایت نماید .

 

 

 

مشکل بالقوه

بالا بودن دسته های صندلی

وقتی که دسته های صندلی دارای وضعیتی باشد که آرنج باید روی آنها تکیه بدهد , حرکت بازو در طول تایپ کاهش و حرکت مچ افزایش می یابد . این افزایش حرکت مچ دست موجب افزایش تنش بر روی عضلات ساعد می شود .

راه حل

وضعیت دسته صندلی

دسته صندلی را 2 تا 5 سانتیمتر پائین آرنج تنظیم کنید تا زمانیکه آرنج ها زاویه درستی داشته باشند .(در هنگام تایپ وزن آرنج نباید تاثیری بر روی دسته صندلی داشته باشد) تنها وقتی که تایپ نمی کنید روی پشتی صندلی لم دهید .

 

کاهش ناراحتی از طریق مکانیک بدن ( آرنج و ساعد )

در هنگام تایپ لازم است بازوها و مچ ها را بر روی تکیه گاه بازو و مچ قرار دهید تا زمانیکه تایپ می کنید عضلات ساعد بیشتر کار انجام دهند . در عوض عضلات بازو و شانه باید تقویت شوند تا دستها بر روی کلیدها شناور باشند .

 

 

خمیدگی انگشتان به طرف بالا بر روی عضلات ساعد که مچ را در حالت خمیدگی به طرف بالا نگه می دارد , تنش ثابتی را ایجاد می کند و ممکن است موجب ایجاد سوزش در تاندونهای بالای آرنج شود که خود باعث احساس درد در ساعد میشود .

 

خمیدگی مچ دست به طرف پائین بر روی عضلات ساعد که مچ دست را در حالت خمیدگی به سمت پائین نگه می دارد , تنش ثابتی را ایجاد می کند . بعلاوه این وضعیت خمیدگی موجب ایجاد سوزش در تاندونهای پائین آرنج می شود .

 

 

       

                                                وضعیت تصحیح شده ( طبیعی )

 

کشش ها ی وقفه موقتی استراحت Micro-break stretche  

  •       در طول انجام نرمشهای کششی نباید دردی احساس شود . شدت کشش را کاهش دهید و یا کشش را در هر صورت انجام ندهید .
  •      هر کشش را برای 5 الی 10 ثانیه نگهدارید .
  •       کشش را تقریباً 1 تا 2 دقیقه در هر ساعت انجام دهید .

کشش عضله باز کننده مچ

گام اول : بازوی راست خود را بطور مستقیم جلوی بدنتان نگه دارید .

گام دوم : نوک انگشتان را بسوی پائین ببرید .

گام سوم : با استفاده از دست چپ خود با ملایمت مچ دستتان را بیشتر بکشید . انگشتان راست خود را تا نقطه ای دور از بدن خود بچرخانید . یک کشش راحت و ملایم باید د ر بالای ساعد شما احساس شود .

گام چهارم : ده ثانیه نگهدارید .

گام پنجم : جهت ها را عوض کنید .

 

کشش عضله خم کننده مچ

گام اول : بازوی چپ خود را بطور مستقیم جلوی بدنتان نگه دارید .

گام دوم : پشت مچ دستتان را خم کنید , نوک انگشتان را به سمت بالا نگه دارید .

گام سوم : با استفاده از دست راست خود با ملایمت مچ دستتان را بیشتر بکشید . یک کشش راحت و ملایم باید در زیر ساعد شما احساس شود .

گام چهارم : ده ثانیه نگه دارید .

گام پنجم : جهت ها را عوض کنید .

 

 

کشش دعا

گام اول : نوک انگشتان خود را با هم در وضعیت دعا قرار دهید ( دیگر قسمتهای دستتان نباید همدیگر را لمس کند ).

گام دوم : به آرامی دستهایتان را پائین سطح چشم تا سطح قفسه سینه حرکت دهید . انگشتانتان را به آرامی تا نزدیک قفسه سینه خود بچرخانید . یک کشش راحت و ملایم باید در میان انگشتان , دستان و مچ های خود احساس کنید .

گام سوم : کشش را برای 10 ثانیه حفظ کنید , سپس به آرامی رها کنید .

گام چهارم : 2 تا 3 بار دیگر تکرار کنید .

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید