روانشناسی کار

شایعه پراکنی نکنید ، غر نزنید ، از دیگران به نیکی یاد کنید سعی کنید برای دیگران قابل اعتماد و قابل اتکا باشید با همه منصف باشید ، با همه بطور یکسان و بدون توجه به جنسیت ، مذهب ، نژاد یا شخصیت رفتار کنید اگر می گوئید که کاری را انجام می دهم ، پس انجام دهید خواسته های خود را واضح ، روشن ، قاطعانه و صادقانه بگوئید در تمام مواقع آرام و خونسرد به نظر برسید و رفتاری گرم و دوستانه داشته باشید جدی و صمیمی باشید ، خودستائی و ظاهرسازی نکنید انتظارات و توقعات بیش از اندازه نداشته باشید مشکلات شخصی را وارد کار نکنید تا حد امکان جزئیات زندگی خصوصی خود را در محل کار مطرح نکنید به موقع و سر وقت در سر کار حضور یابید و سعی کنید طوری برنامه ریزی نمائید که پایان وقت اداری کارهایتان تمام شود و محل کار خود را ترک کنید محیط کارتان بویژه میزتان را مرتب کنید ( تاکیداً در پایان وقت اداری میز کار خود را مرتب کنید ) غذا و مایعات مصرف شده را در سطل زباله اتاق نیاندازید حتی اگر کاری نداشتید ، پشت میز خود روزنامه و مجله نخوانید اتاق کار خود را تبدیل به آرایشگاه نکنید ( آرایش ، شانه زدن مو و گرفتن ناخن را در دستشوئی انجتم دهید ) سر میز کارتان غذا نخورید میز خود را از عکس های خانوادگی و شخصی انباشته نکنید هرگز روی صندلی لم ندهید و پاهایتان را روی میزتان نگذارید با کسی تماس تلفنی شخصی نگیرید . اگر هم لازم شد باید مکالمه کوتاه باشد . مکالمه طولانی باعث آزار دیگران می شود با لوازم اداری و تجهیزات روی میزتان بازی نکنید کارمندی نمونه و باوقار باشید مانند یک قهرمان رفتار کنید به نیروی اراده و قدرت خودتان اعتماد کنید ذهنتان را به امروز تمرکز دهید و لحظه حال را دریابید خودتان را وادارکنید که کار مورد نظرتان را انجام دهید برای خودتان هدفهای روشن انتخاب کنید ( مهمترین ابزار موفقیت ) اهداف را مانند رویایی تجسم کنید و آنها را به وضوح ببینید اهداف بلند مدت و کوتاه مدت انتخاب کنید برای هر روزتان از قبل برنامه ریزی کنید ( کارائی تان را 2 برابر می کند ) همیشه روی کاغذ فکر کنید ، نوشتن روی کاغذ باعث می شود که زیرکانه تر فکر کنید . خلاقیتتان و تمرکزتان افزایش میابد ( کارائی تان را تا 25 درصد افزایش می دهد ) در کارهای کلیدی تان تمرکز کنید و بهتر و مسلط تر ظاهر شوید کارتان را بازمهندسی کنید یا برنامه هایتان را بازبینی کنید و سعی کنید تعداد مراحل کار را کاهش دهید بگذارید دیگران متوجه کارتان شوند ( با خوب انجام دادن کارها و گزارش دهی مناسب به مافوق ) تهدیدها را شناسائی کنید و مترصد فرصتهای مناسب باشید سلسله مراتب اداری را بیاموزید ، همکاران ارشد ، مافوق های مستقیم و غیر مستقیم را شناسائی کنید آن تغیراتی را که دلتان می خواهد در محیط کار بکار بندید ، اول از خودتان آغاز کنید برای اینکه خودتان را تغیر دهید مصمم باشید و تصمیم گیری کنید هر نقشی را که بازی می کنید به همان نقش تبدیل خواهید شد تجربیات خود را به دیگران ببخشید تا تجربیات جدیدتری کسب کنید بین همکاران برای خود حامی و دوست پیدا کنید هیچ چیز خسته کننده تر از طولانی شدن یک کار ناتمام نیست یاد بگیرید هنگام انجام کار آرامش داشته باشید هیچ نیروئی در دنیا مهمتر از آرامش و شادمانی نیست از کاری که می کنید لذت ببرید ( اوقات خوشی بسازید ) هرزگاه نفس عمیق بکشید ، به دنیای بالای سرتان خیره شوید و دستتان را در آسمان تکان دهید تغذیه مناسب ، ورزش مناسب و استراحت مناسب را برای اینکه در اوج انرژی کار کنید ، رعایت نمائید از گل و گیاه دفتر خود به دقت مراقبت کنید سریع و به نوبت به ارباب رجوع های خود رسیدگی کنید ارباب رجوع را زیاد معطل نگذارید چون ممکن است صبرش تمام شود ، از همکاران کمک بگیرید به حداکثر زمانیکه برای کار شما داده شده توجه کنید ، شاید همکاران دیگر برای انجام کار خود به نتیجه کار شما احتیاج داشته باشند باید اطلاع کافی از قوانین داشته باشید پیشنهادها و انتقادها را به گوش جان بسپارید آموزش های ضمن خدمت و مداوم را سرلوحه کار خود قرار دهید کارتان را بخوبی یاد بگیرید و مهارت انجام آن را داشته باشید جای پای محکمی برای خود بسازید وظیفه و نقش خود را در درون سازمان به خوبی بشناسید ترجیهاً از زمانهای آزاد ، برای افزایش دانش اداری خود استفاده کنید روحیه گزارش دهی به مافوق را در خود تقویت کنید خوب صحبت کنید ( اطلاعات مورد نظر را روشن کنید ) خوب بنویسید نسخه ای از گزارشهای خود ، همچنین قوانین مهم و .... را برای خود بایگانی کنید دفتری تهیه کنید ( ترجیهاً سررسید ) که شامل وظایف محوله از سوی مافوق یا پیگیری های کاری و خلاصه ای از اقدامات انجام شده باشد
/ 0 نظر / 25 بازدید